Krajobraz

Zdefiniuj krajobraz oraz podaj elementy wchodzące w jego skład.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.05.2020 15:57

Krajobraz to obszar Ziemi, który wyróżnia się charakterystycznymi cechami.

Składniki krajobrazu:
- ukształtowanie terenu
- skały
- wody
- szata roślinna
- najczęściej występujące zwierzęta
- wytwory działaności człowieka

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)