Pytanie retoryczne - definicja, zastosowanie

Definicja

Jest to figura stylistyczna polegająca na postawieniu pytania, bez oczekiwanej odpowiedzi, ale w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na dany temat. Pytanie retoryczne ma charakter klarowny i jasny.

Zastosowanie

Pytania retoryczne wykorzystujemy, gdy chcemy zwrócić uwagę odbiorcy na wybrane zagadnienie lub żeby zdobyć zaufanie i wspólną płaszczyznę porozumienia ze słuchaczem (zwłaszcza podczas wystąpień publicznych). Często poprzez wprowadzenie tego rodzaju pytania nadawca sygnalizuje temat lub wątek, który będzie rozwijany w dalszej części wypowiedzi.

Dzięki pytaniom retorycznym możemy ożywić intonację wypowiedzi i jeszcze dodatkowo ją uatrakcyjnić dla słuchacza. Pytanie to może również zasugerować odbiorcy stosunek do poruszanej tematyki.

Przykłady

Czy moja córeczka nie jest urocza?

Czy nie powinniśmy bardziej pomagać bezdomnym?

Czyż nie jesteśmy odpowiedzialni za straty moralne jeńców wojennych?

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45