Pytanie retoryczne - definicja, zastosowanie, przykłady

Co to jest pytanie retoryczne? Kiedy można je zastosować? Poniżej wszystko wyjaśniamy i podajemy przykłady często używanych pytań retorycznych. Sprawdź swoją wiedzę!

Co to jest pytanie retoryczne?

Pytanie retoryczne to figura stylistyczna polegająca na postawieniu pytania bez oczekiwanej odpowiedzi, ale w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na dany temat. Pytanie retoryczne ma charakter klarowny i jasny.

Zastosowanie pytań retorycznych

Pytania retoryczne wykorzystujemy, gdy chcemy zwrócić uwagę odbiorcy na wybrane zagadnienie lub żeby zdobyć zaufanie i wspólną płaszczyznę porozumienia ze słuchaczem (zwłaszcza podczas wystąpień publicznych). Często poprzez wprowadzenie tego rodzaju pytania nadawca sygnalizuje temat lub wątek, który będzie rozwijany w dalszej części wypowiedzi.

Dzięki pytaniom retorycznym możemy ożywić intonację wypowiedzi i jeszcze dodatkowo ją uatrakcyjnić dla słuchacza. Pytanie to może również zasugerować odbiorcy stosunek do poruszanej tematyki.

Pytania retoryczne przykłady

Oto kilka przykładów pytań retorycznych:

Czy moja córeczka nie jest urocza?

Czy nie powinniśmy bardziej pomagać bezdomnym?

Czyż nie jesteśmy odpowiedzialni za straty moralne jeńców wojennych?

I kto to wszystko teraz będzie musiał posprzątać?

Po co się tak starałem?

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43