Tekst użytkowy czy tekst literacki?

Określ, które z podanych gatunków piśmiennictwa są tekstami użytkowymi, a które tekstami literackimi.

 1. Artykuł
 2. Opowiadanie
 3. Wiersz
 4. Zaproszenie
 5. Instrukcja
 6. Bajka
 7. List oficjalny
 8. Powieść
 9. Przepis kulinarny
 10. Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 08:06

Teksty użytkowe to takie, które mają praktyczne zastosowanie lub o czymś informują. Teksty literackie to takie, z których czytelnik ma czerpać przede wszystkim przyjemność, które działają na jego wyobraźnię i emocje, a także zawierą dużo środków artystycznych.

 1. Użytkowy
 2. Literacki
 3. Literacki
 4. Użytkowy
 5. Użytkowy
 6. Literacki
 7. Użytkowy
 8. Literacki
 9. Użytkowy
 10. Użytkowy
Dzięki! 6
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: