Interpunkcja

Polecamy również:

 • Przecinek - informacje ogólne, funkcja

  Przecinek jest jednym z dziesięciu znaków interpunkcyjnych używanych w języku polskim. 

 • Kropka, funkcje

  Podstawową funkcją kropki (.) jest zamykanie wypowiedzeń, czyli zdań lub równoważników zdań.

 • Pytajnik - znak zapytania, zasady użycia, funkcja

  Znak zapytania (pytajnik) przede wszystkim służy wyrażaniu intencji mówiącego, umożliwiając mu stawianie pytań, na które oczekuje odpowiedzi. W mowie odpowiada mu intonacja wznosząca.

 • Wykrzyknik, znak wykrzyknienia, funkcja, zasady użycia

  Znak wykrzyknienia (wykrzyknik) umożliwia przede wszystkim podkreślenie emocjonalnego charakteru wypowiedzi.

 • Cudzysłów - zasady użycia, funkcja, rodzaje

  Cudzysłów należy do znaków interpunkcyjnych wyodrębniających – służy do wydzielania cytatów oraz wyrażeń, wyrazów użytych w określonym kontekście. Składa się z dwóch elementów – otwierającego i...

 • Dwukropek - funkcja, zasady użycia

  Dwukropek to znak interpunkcyjny wyodrębniający. Służy do wprowadzania do wypowiedzi jakiejś partii tekstu (cytatu, wyliczenia, uzasadnienia). Stosowany jest wyłącznie wewnątrz wypowiedzenia. W mowie odpowiada mu zawieszenie głosu.  

 • Wielokropek - funkcja, zasady użycia

  Wielokropek jest znakiem interpunkcyjnym złożonym z trzech kropek (…). Umożliwia oznaczenie przerwania toku wypowiedzi lub zawieszenie głosu powodowane emocjami. Zależnie od kontekstu może sygnalizować rozczarowanie, żart, ironię lub stanowić...

 • Średnik - zasady użycia, funkcja

  Średnik (;) należy do grupy znaków interpunkcyjnych oddzielających. Jest słabszy od kropki, ale silniejszy od przecinka, w przeciwieństwie do którego oddziela samodzielne części wypowiedzenia, równorzędne względem siebie.

 • Nawias - funkcja, rodzaje, zasady użycia, kwadratowy, okrągły

  Nawias należy do grupy znaków wyodrębniających.

 • Myślnik - funkcja, zasady użycia, pojedynczy, podwojony

  Myślnik (inaczej – pauza) może zastępować opuszczone fragmenty wypowiedzi, rozdzielać jej elementy, wyodrębniać części tekstu (myślnik tzw. podwojony), być nośnikiem emocji. Jest ponadto stałym elementem zapisu dialogu.

 • Łącznik - zasady użycia, pisownia

  Łącznik (dywiz, tiret) to krótka, pozioma kreska (-), łącząca lub dzieląca (jako znak przeniesienia) wyrazy.

Autor:
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45