Kropka, funkcje

Podstawową funkcją kropki (.) jest zamykanie wypowiedzeń, czyli zdań lub równoważników zdań.

Zasady ortografii i interpunkcji ustala Rada Języka Polskiego. Do jej zadań należy także upowszechnianie wiedzy o naszym ojczystym języku oraz opiniowanie nazw dla nowych towarów i usług.

Plan wydarzeń

1. Dotarcie do schroniska.

2. Opowieść gazdy.

3. Nocny koszmar.

4. Ratunek.

5. Szczęśliwy powrót.

Pozostałe funkcje kropki

1. Kropka służy do zapisu niektórych skrótów, m.in.:

- kropkę stawiamy po skrócie wyrazu, jeśli ów skrót nie zawiera jego ostatniej litery,

ul. (=ulica)

por. (=porównaj)

dyr. (=dyrektor)

- kropkę stawia się po skrócie nazwy kilkuwyrazowej, jeśli następne wyrazy zaczynają się od spółgłosek,

br. (=bieżącego roku)

itp. (=i tym podobne)

ww. (wyżej wymienione)

- kropkę stawia się po skrócie nazwy kilkuwyrazowej, jeśli któryś z następnych wyrazów zaczyna się samogłoską.

p.o. (=pełniący obowiązki)

p.n.e. (=przed naszą erę)

m.in. (=między innymi)

2. Kropka może towarzyszyć zapisowi liczb, np.

- dat,

17. 06. 2018 r.

ale

17 czerwca 2018 r.       

lub

17 VI 2018 r.

- liczebników porządkowych,

Mieszkam na 2. (=drugim) piętrze.

Polski zawodnik był 3. (=trzeci) na mecie.

UWAGA!

Można tę kropkę pominąć, jeśli z kontekstu zdania wynika, że użyty został liczebnik porządkowy.

- kolejnych punktów wyliczeń,

1. Przywitanie obecnych.

2. Przedstawienie planu spotkania.

(…)

3. Kropkę stawiamy po inicjałach imienia i nazwiska.

J.K. (=Jan Kowalski)

M. i J. Kowalscy (=Maria i Jan Kowalscy)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14