Kropka, funkcje

Podstawową funkcją kropki (.) jest zamykanie wypowiedzeń, czyli zdań lub równoważników zdań.

Zasady ortografii i interpunkcji ustala Rada Języka Polskiego. Do jej zadań należy także upowszechnianie wiedzy o naszym ojczystym języku oraz opiniowanie nazw dla nowych towarów i usług.

Plan wydarzeń

1. Dotarcie do schroniska.

2. Opowieść gazdy.

3. Nocny koszmar.

4. Ratunek.

5. Szczęśliwy powrót.

Pozostałe funkcje kropki

1. Kropka służy do zapisu niektórych skrótów, m.in.:

- kropkę stawiamy po skrócie wyrazu, jeśli ów skrót nie zawiera jego ostatniej litery,

ul. (=ulica)

por. (=porównaj)

dyr. (=dyrektor)

- kropkę stawia się po skrócie nazwy kilkuwyrazowej, jeśli następne wyrazy zaczynają się od spółgłosek,

br. (=bieżącego roku)

itp. (=i tym podobne)

ww. (wyżej wymienione)

- kropkę stawia się po skrócie nazwy kilkuwyrazowej, jeśli któryś z następnych wyrazów zaczyna się samogłoską.

p.o. (=pełniący obowiązki)

p.n.e. (=przed naszą erę)

m.in. (=między innymi)

2. Kropka może towarzyszyć zapisowi liczb, np.

- dat,

17. 06. 2018 r.

ale

17 czerwca 2018 r.       

lub

17 VI 2018 r.

- liczebników porządkowych,

Mieszkam na 2. (=drugim) piętrze.

Polski zawodnik był 3. (=trzeci) na mecie.

UWAGA!

Można tę kropkę pominąć, jeśli z kontekstu zdania wynika, że użyty został liczebnik porządkowy.

- kolejnych punktów wyliczeń,

1. Przywitanie obecnych.

2. Przedstawienie planu spotkania.

(…)

3. Kropkę stawiamy po inicjałach imienia i nazwiska.

J.K. (=Jan Kowalski)

M. i J. Kowalscy (=Maria i Jan Kowalscy)

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58