Określ charakter chemiczny oranżu metylowego i zapisz sprzężone pary kwasów i zasad

Oranż metylowy jest wskaźnikiem kwasowym, zmieniającym zabarwienie na czerwone w środowisku o pH < 3,2. Na schemacie poniżej przedstawiono szczegółową reakcję wskaźnika w kwasowym środowisku. Określ charakter chemiczny oranżu metylowego w oparciu o teorię Brönsteda, a następnie wskaż, które cząstki są kwasami, a które zasadami, zastępując wzór oranżu metylowego symbolem In. Podaj pary sprzężonych kwasów i zasad.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:31

Kwasy: H3O+, InH+

Zasady: In, H2O

Para kwas 1 – zasad 1: In – InH+

Para kwas 2 – zasada 2: H3O+ – H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza