Powtórzenie - definicja, zastosowanie

Definicja

Jest to zabieg stylistyczny polegający na kilkukrotnym wykorzystaniu tego samego elementu językowego. Do takich elementów należy m.in. zdanie, wers, strofa lub układ głosek).

Zastosowanie

Powtórzenie wykorzystuje się by podkreślić rytmizację utworu, znaczenie wybranych elementów oraz zwiększyć ekspresję przekazu poetyckiego.

Rodzaje

Do odmian powtórzenia zaliczamy:

epiforę – cząstka powtarza się na końcu wersu

anaforę – cząstka powtarza się na początku wersu

paralelizm

refren


Przykłady

Powtórzenie anaforyczne występuje np. w Kordianie Juliusza Słowackiego, poprzez wprowadzenie słowa "może" na początku każdego kolenego wersu w wybranym fragmencie:

 

Spostrzegłem we włosów chmurze...

Bladość twarzy i coś błyska!...

Może to blask w pereł sznurze?

Może światło brylanta? albo koraliny?

Może rozgrzane słońcem topazu ogniska? [...]

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43