Epitet - definicja, zastosowanie

Definicja

Środek stylistyczny, słowo, stanowiące określenie rzeczownika. Epitetem najczęściej bywa przymiotnik, imiesłów lub rzeczownik. Zasadniczą funkcją epitetu jest wzbogacenie wiedzy o opisywanym w tekście przedmiocie lub zjawisku lub ujawnienie stosunku autora do tego przedmiotu.

Epitet ma duży wpływ na znaczenie wyrazu, który opisuje. Uwydatnia wybraną cechę opisywanego przedmiotu.

Występowanie

Epitety są szczególnie popularne w poezji impresjonistycznej i nastrojowej. W antycznej retoryce epitet uznawany był za figurę retoryczną, która wzbogacała i uplastyczniała styl.

Odmiany

Epitet stały – powtarza się zawsze przy tym samym rzeczowniku, często występuje u Homera np. prędkonogi Achilles. Epitety stałe to powtarzające się określenia, które uwydatniają wybraną cechę bohatera lub zjawiska. Co więcej, dla jednego obiektu można dopasować więcej niż jeden stały epitet. Geneza epitetów stałych wiąże się z poezją wędrownych śpiewaków (aojdów) – powtarzalność epitetów stałych ułatwiała zapamiętywanie danego określenia.

Epitet złożony – jest to wyraz określający, który powstał przez złożenie dwóch różnych wyrazów. Jeden z nich zazwyczaj pochodzi od przymiotnika, a drugi od rzeczownika.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
puiythf
ioyutfg • 2020-09-26 11:15:48
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56