Epitet - definicja, zastosowanie

Definicja

Środek stylistyczny, słowo, stanowiące określenie rzeczownika. Epitetem najczęściej bywa przymiotnik, imiesłów lub rzeczownik. Zasadniczą funkcją epitetu jest wzbogacenie wiedzy o opisywanym w tekście przedmiocie lub zjawisku lub ujawnienie stosunku autora do tego przedmiotu.

Epitet ma duży wpływ na znaczenie wyrazu, który opisuje. Uwydatnia wybraną cechę opisywanego przedmiotu.

Występowanie

Epitety są szczególnie popularne w poezji impresjonistycznej i nastrojowej. W antycznej retoryce epitet uznawany był za figurę retoryczną, która wzbogacała i uplastyczniała styl.

Odmiany

Epitet stały – powtarza się zawsze przy tym samym rzeczowniku, często występuje u Homera np. prędkonogi Achilles. Epitety stałe to powtarzające się określenia, które uwydatniają wybraną cechę bohatera lub zjawiska. Co więcej, dla jednego obiektu można dopasować więcej niż jeden stały epitet. Geneza epitetów stałych wiąże się z poezją wędrownych śpiewaków (aojdów) – powtarzalność epitetów stałych ułatwiała zapamiętywanie danego określenia.

Epitet złożony – jest to wyraz określający, który powstał przez złożenie dwóch różnych wyrazów. Jeden z nich zazwyczaj pochodzi od przymiotnika, a drugi od rzeczownika. Taki

Polecamy również:

 • Alegoria

  Termin alegoria wywodzi się z języka starogreckiego i oznacza ‘mówienie o czymś w przenośni, obrazowo’. Używany jest głównie w dziedzinie sztuk plastycznych i literatury i odnosi się do obrazu lub słowa przedstawiającego pojęcie, myśl lub ideę za pomocą obrazu o charakterze symbolicznym,... Więcej »

 • Aliteracja

  Aliteracją nazywamy powtórzenie jednakowych układów głoskowych na początkach kolejnych wersów lub wyrazów ze sobą sąsiadujących – jest to jeden ze sposobów instrumentacji głoskowej. Więcej »

 • Anafora

  To środek stylistyczny, polegający na celowym powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych części wypowiedzi. Mogą to być wersy, zdania albo kolejne strofy. Najczęściej występuje w poezji i sztuce oratorskiej. Więcej »

 • Animizacja

  naczej nazywana ożywieniem, jest środkiem stylistycznym, polegającym na nadaniu cech istot żywych przedmiotom nieożywionym. Uznajemy ją za odmianę metafory. Więcej »

 • Antonimy - definicja, zastosowanie

  Termin antonim pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘przeciw imieniu’ (anti – „przeciw”, onoma – „imię”). Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 4 =
Stary poszedł po
2021-10-10 12:34:17
Fajne
Mleko
2021-10-10 12:33:49
Dzięki
Ostatnio komentowane
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06