I wojna światowa

Jakie są przyczyny wybuchu I wojny światowej?

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Redaktor Ekspert eSzkola.pl
07.01.2021 18:07
Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Do pozostałych przyczyn Wielkiej Wojny wlicza się: powstanie Trójprzymierza i Trójporozumienia, ekspansję Niemiec i ich dążenia imperialistyczne, dążenie Francji do odzyskania Alzacji i Lotaryngii, wojny bałkańskie (lata 1912, 1913) i wywalizację rosyjsko-habsburską o te tereny oraz dążenia niepodległościowe wielu państw (w tym Polski).
Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza