Księga Rodzaju - streszczenie

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (Rdz 1,1)

Tymi słowami rozpoczyna się Księga Rodzaju. Rozdziały 1. i 2. przedstawiają proces stwarzania, zarówno świata, jak i człowieka. Stworzenie człowieka jest opisane dwukrotnie, jednak w rozdziale 2 jest ono bardziej konkretne i obrazowe. W tej części Księgi został również przedstawiony Eden i scharakteryzowany Eden.

W rozdziale 3. znajduje się opis upadku pierwszych ludzi, który jest źródłem grzechu pierworodnego każdego człowieka. Adam i Ewa łamiąc zakaz ustanowiony przez Jahwe, zerwali komunię z Bogiem i w konsekwencji zostali wygnani z Edenu.

Rozdział 4. zawiera informacje dotyczące potomstwa Adama i Ewy, czyli Kaina, Abla i Seta. Historia Kaina i Abla to historia bratobójstwa - Kain zabił Abla, ponieważ: Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć (Rdz 4, 4-5).

Dla Żydów bardzo ważne było ich pochodzenie, dlatego wielokrotnie w Biblii pojawiają się teksty genealogiczne. Takim przykładem jest treść rozdziału 5, gdzie znajduje się rodowód potomków Adama - Setytów. Są oni określani jako „wybrani przez Boga” w przeciwieństwie do potomków Kaina, nazywanych Kainitami, którzy stanowią odrzuconą linię.

Potop

Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. (Rdz 6,3)

Zachowanie ludzi rozczarowało Boga, dlatego postanowił ich zgładzić. Jedynie Noego Pan darzył życzliwością i ostrzegł przed nadchodzącym potopem. Noe zbudował Arkę zgodnie z poleceniem Jahwe.

Na Arce znalazł się Noe z rodziną oraz różne gatunki zwierząt (po jednej parze z gatunku). Zapowiedziany deszcz padał 40 dni i 40 nocy. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły (Rdz 7, 22). Tylko Noe i pasażerowie Arki przetrwali potop.

Noe złożył Bogu ofiarę całopalną i przez nią zostały zawarte przymierze między Panem, a Noem i jego przyszłym potomstwem:

Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. (Rdz 9,11)

Znakiem tego pierwszego przymierza była tęcza.

Wieża Babel

Kiedyś cała ludzkość mówiła jednym językiem. Zmieniło się to na skutek pychy człowieka i tej pychy dotyczy właśnie historia Wieży Babel opowiedziana w rozdziale 11 Księgi Rodzaju.

Albowiem ludzie postanowili wybudować wieżę, której wierzchołek miał sięgać do samego nieba. Miało to zapobiec ich rozproszeniu po całej ziemi. Jednak Bogu się to nie spodobało - doszło do przekroczenia granic, które zostały dla ludzkości wytyczone. Postanowił pomieszać języki, aby ludzie nie mogli się porozumieć i dokończyć swojego dzieła. Była to kara za brak pokory i zadufanie człowieka. Historia ta tłumaczy zarówno różnorodność ludzkiej mowy, jak i różnorodność narodów. Opowiadanie wywodzi się z folkloru.

Dzieje patriarchów izraelskich

Od 11. rozdziału rozpoczyna się historia patriarchów izraelskich. Patriarcha to z języka greckiego „ojciec, który rządzi”. Określenie to było w Biblii stosowane w odniesieniu do Abrahama, Izaaka, Jakuba, dwunastu synów Jakuba i Dawida.

Księga mówi o powołaniu Abrama oraz o jego pobycie w Egipcie. Bóg zawiera z nim przymierze:

Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami,

Polecamy również:

  • Księga Rodzaju - opracowanie

    Księga Rodzaju (gr. Genesis) to pierwsza z ksiąg Starego Testamentu. Tradycyjnie jej autorstwo przypisuje się Mojżeszowi (przyjmuje się, że pierwsze teksty biblijne mogły powstać ok. XIII w. p.n.e.). Pierwsza księga biblijna obejmuje okres od powstania świata i stworzenia pierwszych ludzi do czasów... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 1 =
Michał Baron
2019-11-14 17:54:52
Masno to ogolem tekst ktorym inaczej mozesz powiedz fest dobrze, swoja droga dobrze fest znaczy bardzo dobrze, dla mnie masno to jest cos w stylu fest masno ni czyli masno fest
KozakPVP
2015-11-08 20:26:08
Bardzo piękne .
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44