Podaj miary kątów w czworokącie

Oblicz miary kątów wewnętrznych czworokąta ABCD.

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
26.06.2020 08:42

Rozwiązując to zadanie, będziemy korzystać z własności kątów wierzchołkowych oraz kątów przyległych.

1. Kąt przy wierzchołku A

    Jest to kąt przyległy do kąta 100o, a zatem razem powinny dać miarę równą kątowi półpełnemu, czyli 180o. Stąd 180o-100= 80o

2. Kąt przy wierzchołku B

    Tutaj mamy do czynienia z kątami wierzchołkowymi. Pamiętamy, że są one równej długości, a zatem \angle B = 80^{o}.

3.  Kąt przy wierzchołku C
     Sytuacja jest podobna, jak przy wierzchołki B. Tutaj także mamy do czynienia z kątami wierzchołkowymi, a zatem \angle C = 70^{o}

4. Kąt przy wierzchołku D

    Przy tym kącie nie mamy podanych żadnych kątów sąsiadujących. A zatem z czego możemy skorzystać? Rzecz, którą warto zawsze pamiętać jest fakt, iż suma kątów w każdym czworokącie wynosi 360o. A zatem, jeśli dodamy wszystkie poprzednio wyliczone kąty i sumę odejmiemy od 360o, wtedy otrzymamy miarę kąta przy wierzchołku D.

    80o + 80o + 70o = 230o

    \angle D = 360o - 230o = 130o 

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza