Rodzaje trójkątów

Który z poniższych tr,ójkątów nie jest równoramienny?

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
20.04.2023 07:55

Trójkątem równoramiennym nazywamy trójkąt, który ma dwa boki równej długości. Jednak na podanych ilustracjach nie ma żadnej informacji o bokach. Tutaj warto pamiętać o innej własności tych trójkątów - miary kątów przy podstawie są równe.

Zweryfikujmy to dla podanych figur.

a) 

Z sumy miar kątów w trójkącie dostajemy: 64 + 58 = 112

180-112=68.

A zatem nie jest to trójkąt równoramienny, ponieważ nie ma dwóch kątów o tej samej mierze.

b) 

Z własności kątów przyległych otrzymujemy, iż kąt wewnątrz trójkąta, przyległy do zewnętrznego kąta o mierze 43 stopni wynosi 180-43=137 stopni.

Z drugim kątem tego trójkąta to daje razem 137+21,5=158,5

Czyli ostatni kąt tego trójkąta ma miarę 180-158,5=21,5

A zatem w tym trójkącie są dwa kąty o mierze 21,5 stopni, czyli jest to trójkąt równoramienny.

c) 

W tym przypadku od razu widać, że ostatni kąt wynosi 180-(60+60)=180-120=60 stopni.

A zatem jest to trójkąt równoboczny, a nie równoramienny.

d) 

W trójkącie BDc miara ostatniego, nieznanego kąta wynosi 180-(90+46)=44 stopnie.

A zatem od razu widzimy, że w trójkącie ACD mamy dwa kąty o mierze 44 stopni, czyli jest to trójkąt równoramienny (ta informacja wystarczy, nie musimy już obliczać miary ostatniego kąta).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza