Rodzaje modlitwy

Błogosławieństwo i adoracja

Błogosławieństwo (łac. benedictio, od benedicere – dobrze mówić, życzyć dobra, upraszać łaskę) jest spotkaniem Boga i człowieka – w modlitwie błogosławieństwa człowiek odpowiada Bogu na Jego dary; przyjmuje je i sam błogosławi Pana. Stąd można wyróżnić dwie podstawowe formy tej modlitwy: najpierw jest ona zanoszona w Duchu Świętym przez Chrystusa do Boga Ojca (błogosławimy Boga, ponieważ On nas pobłogosławił), a następnie człowiek błaga o łaskę Ducha, który przez Chrystusa zstępuje od Ojca (Bóg Ojciec błogosławi wiernego).

Błogosławieństwem nazywa się także obrzęd kończący sprawowanie liturgii w Kościele katolickim. Wówczas kapłan wypowiada następującą formułę: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Błogosławieństwo można traktować jako modlitwę uwielbienia, wysławiania Boga, ale też modlitwę prośby o Jego łaskę i przychylność –  często mówi się, że „prosimy o Boże błogosławieństwo”; innymi słowy: prosimy o dar Boży.

Adoracją nazywa się z kolei postawę człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Adorować to wysławiać wielkość Boga oraz wszechmoc Zbawiciela, który przez swoją śmierć odkupił grzechy ludzkości.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33