Rodzaje modlitwy

Błogosławieństwo i adoracja

Błogosławieństwo (łac. benedictio, od benedicere – dobrze mówić, życzyć dobra, upraszać łaskę) jest spotkaniem Boga i człowieka – w modlitwie błogosławieństwa człowiek odpowiada Bogu na Jego dary; przyjmuje je i sam błogosławi Pana. Stąd można wyróżnić dwie podstawowe formy tej modlitwy: najpierw jest ona zanoszona w Duchu Świętym przez Chrystusa do Boga Ojca (błogosławimy Boga, ponieważ On nas pobłogosławił), a następnie człowiek błaga o łaskę Ducha, który przez Chrystusa zstępuje od Ojca (Bóg Ojciec błogosławi wiernego).

Błogosławieństwem nazywa się także obrzęd kończący sprawowanie liturgii w Kościele katolickim. Wówczas kapłan wypowiada następującą formułę: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Błogosławieństwo można traktować jako modlitwę uwielbienia, wysławiania Boga, ale też modlitwę prośby o Jego łaskę i przychylność –  często mówi się, że „prosimy o Boże błogosławieństwo”; innymi słowy: prosimy o dar Boży.

Adoracją nazywa się z kolei postawę człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Adorować to wysławiać wielkość Boga oraz wszechmoc Zbawiciela, który przez swoją śmierć odkupił grzechy ludzkości. Człowiek,

Polecamy również:

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

 • Modlitwa Anioł Pański

  Anioł Pański (łac. Angelus Domini) to modlitwa maryjna, której treść nawiązuje do Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1, 26-38). Jej historia sięga średniowiecza (powstanie Anioła Pańskiego datuje się pomiędzy XI a XIV w.), kiedy to biciem dzwonów wyznaczano pory dnia: rano, południe... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42