Księga Amosa

Amos pochodził z królestwa Judy, z miasta Tekoa. Działał jednak wyłącznie na terenie królestwa północnego, czyli Izraela, w VIII w. przed Chr. Zakłada się, że Księga Amosa została spisana przez samego proroka albo jego bezpośrednich uczniów. Podlegała jednak późniejszym redakcjom i refleksjom.

Pierwsze dwa rozdziały składają się z zapowiedzi sądu nad narodami ościennymi, a także z wyroczni skierowanych przeciwko Izraelowi i Judzie. Amos zapowiada karę, która spadnie na Izraelczyków:

Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. (Am 3,2)

W rozdziale 4 Amos wymienia konkretne kary, które Bóg sprowadzi na Izraelczyków, aby Ci do niego powrócili m.in.: klęskę głodu, suszę, zwarzenie zbóż, szarańczę, zarazę.

Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu! (Am 4,12)

Amos wzywa lud do pokuty. Atakuje formalistyczny kult, bałwochwalstwo i hipokryzję Izraelczyków. Sprzeciwia się również wyzyskowi i nierównościom społecznym np.

Słuchajcie słowa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich: Przynieś,

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12