Księga Mądrości

Księga Mądrości w oryginalnym tekście greckim nosiła tytuł „Mądrość Salomona”. Obecna nazwa została przejęta z Wulgaty. Autor jest nieznany, choć mówi o sobie, że jest królem (Mdr 9,7-8) i wkłada swoje słowa w usta Salomona. Jednak jest to fikcja literacka, gdyż powstanie Księgi datuje się na II/I w. przed Chrystusem, a Salomon żył i panował w X w. przed Chr. Poza tym księga została spisana w języku greckim, a nie hebrajskim. Autor najprawdopodobniej żył w Egipcie. Dzieło ma charakter apologetyczny.

Księgę można podzielić na trzy części. Pierwsza (rozdziały 1-5) mówi o świętości, która jest utożsamiana przez autora z prawdziwą mądrością życiową. Autor przestrzega przed grzechem, który zamyka drogę do mądrości:

Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. (Mdr 1,4)

Księga zawiera również zapowiedź męki Chrystusa:

Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony. (Mdr 17-20)

Księga Mądrości mówi o zapłacie po śmierci za życie prawe i grzeszne:

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. (Mdr 2,23)

Jednak tylko ludzie odznaczający się prawością i czystością zostaną nagrodzeni i będą trwać w pokoju. Bezbożni poniosą karę za swoje grzechy, ignorancję i odstąpienie od Boga.

Druga część Księgi (rozdziały 6-9) jest hymnem na cześć Mądrości. Ci, którzy jej szukają, znajdą ją łatwo. Mądrość prowadzi do Boga i życia wiecznego:

Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość, miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności, a nieśmiertelność przybliża do Boga. (Mdr 6, 17-19)

Mądrość jest według autora koniecznym atrybutem władcy i najcenniejszym skarbem. Wiele z przymiotów Mądrości wymienionych w Księdze jest równocześnie przymiotami samego Boga (np. świętość, jedyność, wszechmoc, wszechwiedza). Mądrość jest zatem wyniesiona niemal do godności Osoby Boskiej. Ten opis Mądrości z rozdziału 7 (25-26) został wykorzystany w Liście do Hebrajczyków (Nowy Testament) w mowie o Jezusie.

W rozdziale 8 wymienione zostały owoce Mądrości m.in. umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość i męstwo. Tę część Księgi kończy modlitwa o Mądrość.

Część trzecia (rozdziały 10-19) mówi o roli Mądrości w dziejach, ze szczególnym uwzględnieniem historii narodu wybranego i jego powiązań z Egiptem. Autor pisze również o nierozumności bałwochwalstwa i kultu sił przyrody (rozdziały 13-15).

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45
sztosik
• 2024-02-26 11:49:29