2 Księga Samuela

2 Księga Samuela jest opisem panowania króla Dawida, czyli wydarzeń, które miały miejsce na przełomie XI/X w. przed Chr. Jej autor pozostaje nieznany, niemniej na pewno nie mógł być to Samuel, gdyż w tamtym okresie już nie żył.

W początkowych rozdziałach 2. Księgi Samuela Dawid zostaje uznany za króla pokolenia Judy. Równocześnie inne pokolenia, które same siebie nazywają Izrael, wybierają własnego króla - Iszbaala (syn Saula).

Dawid jest związany z wodzem Filistynów - Akiszą. Z tego względu jego plemię nie należy do federacji plemion izraelskich. Dawid zakłada swoją własną stolicę w Chebron i króluje stamtąd przez siedem lat. W tym czasie stacza wiele bitew.

Przez pewien czas Dawid i Izrael mieli wspólne interesy i współdziałali. W pewnym momencie jednak ich wojska spotykały się przy stawie w Gibeonie i stanęły w walce przeciwko sobie. Zginęli obaj dowódcy, konsekwencją jest krwawy spór. Księga Samuela opisuje przebieg owej wojny (rozdział 3 i 4). Były to czasy brutalności i przemocy. Dawid zwycięża i zostaje królem całego Izraela:

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. (2Sm 5,3)

Za panowania Dawida udaje mu się również zdobyć Jerozolimę, która była wówczas pod władzą Jebuzytów. Dawid stosuje fortel i wysyła gromadę swoich mężczyzn przez kanały wody pitne pod ziemią w nocy, kiedy mieszkańcy spali. Udaje mu się zdobyć miasto, ustanowił je stolicą, w której wybudował swój pałac oraz wznosi przybytek (przenośną świątynię) dla Arki Przymierza. Dawid ma plany wybudowania stałej świątyni, ale odradza mu to prorok Natana. Przekazuje jednak słowa Boga:

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. (2Sm 7,12-14)

Kościół naucza, że są one nie tyle zapowiedzią panowania Salomona, ale samego Jezusa Chrystusa. Jezus pochodził z rodu Dawidowego.

Dawid dopuszcza się cudzołóstwa z Batszebą, żoną Uriasza Chittyty. Za sprawą Dawida zachodzi ona w ciążę. Dawid, chcąc zataić cudzołóstwa, ściąga Uriasza z pola walki, próbuje upić i wysłać do Batszeby. Uriasz jednak nie chce wracać do domu, kiedy jego żołnierze walczą. W takiej sytuacji Dawid wysyła Uriasza na miejsce najbardziej zaciętych walk, gdzie ginie. W tej sytuacji Dawid poślubia Batszebę, a to rodzi mu syna. Natan zapowiada śmierć syna Dawida; król żałuje za swój grzech cudzołóstwa i pości, ale jego syn i tak umiera.

Batszeba rodzi Dawidowi drugiego syna o imieniu Jedidjah. Znany jest jednak w historii Izraela jako Salomon (hebr: "pokój). Imię Salomon zostało nadane najprawdopodobniej przy akcie koronacji.

W okresie panowanie Dawida miały miejsca wydarzenia patologiczne i trudne do opanowania dla króla. Jego syn Amnon zgwałcił swoją przyrodnią siostrę (Tamar), za co został zamordowany przez jej brata Abszaloma. Abszalom po morderstwie ucieka z kraju. Dawid pozwala mu wrócić, ale nie chce go widzieć. Abszalom jako wielki wojownik staje się coraz bardziej popularny wśród ludu i decyduje się wystąpić przeciwko Dawidowi i zająć jego tron. Dawid i jego zwolennicy muszą uciekać z Jerozolimy, jednak Abszalom zostaje w walkach zabity i król wraca do stolicy.

Przed śmiercią Dawid przeprowadza spis ludności (rozdział 24). Potępia to prorok Gad, a w kraju pojawia się zaraza, która była to karą za pokładanie ufności w liczbach zamiast w Bogu i jego woli.

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Mariusztmpl
2016-03-10 17:16:28
Dzięki
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43