1 Księga Kronik i 2 Księga Kronik

Księgi Kronik powstały w IV wieku przed Chr., jednak opisują wydarzenia historyczne mające miejsce min. pod panowaniem króla Dawida i Salomona, czyli z XI – X w. oraz okres rozłamu królestwa na Królestwo Izraela oraz Królestwo Judy. Tym samym tematyka tych Ksiąg pokrywa się z tematyką Ksiąg Królewskich, które zostały zredagowane w VI w. przed Chrystusem. Kontynuację Ksiąg Kronik stanowią Księgi Ezdrasza i Nehemiasza.

1 Księga Kronik

Jako, że Księgi Kronik to księgi historyczne, sporo miejsca poświęcono w nich kwestiom genealogicznym. Pierwsze dziewięć rozdziałów 1. Księgi Kronik to właśnie wyliczenie starożytnych genealogii, zarówno rodowodów pokoleń północnych, jak i południowych. Dalsza część Księgi to relacja wydarzeń z czasów zjednoczonego królestwa pod panowaniem Dawida. Opowieść historyczna rozpoczyna się śmiercią Saula:

Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana; On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. (1 Krn 10,13-14)

Dawid rozpoczyna swoje panowanie, zostaje namaszczony na króla i zdobywa Jerozolimę:

I wyruszył Dawid z całym Izraelem na Jerozolimę, zwaną Jebus; mieszkańcami tamtejszego kraju byli Jebusyci.I rzekli mieszkańcy Jebus do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.I powiedział Dawid: Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem. Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem. Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją Miastem Dawidowym. (1 Krn 11, 4-7)

Księga zawiera również wykaz sławnych wojowników i zwolenników Dawida. Opowiada o licznych wojnach, które prowadził z Filistynami, Ammonitami i innymi ludami. Walki za czasów Dawida kończą się zwycięstwami Izraela.

Za panowania Dawida do Jerozolimy zostaje sprowadzona Arka,:

Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach. (1 Krn 15,28)

Jednakże Świątynia zgodnie z proroctwem Natana została wybudowana dopiero za panowania Salomona, syna i następcy Dawida. Dawid przygotowuje jednak plan jej budowy i przepisy dot. Świątyni oraz ofiar.

A teraz oddajcie serce wasze i duszę waszą na służbę Panu, Bogu waszemu: stańcie do budowy świątyni Pana Boga, abyście mogli przenieść Arkę Przymierza Pańskiego i święte naczynia Boże do domu zbudowanego imieniu Pańskiemu. (1 Krn 22,19)

Warto zwrócić uwagę na mowę uwielbiania Pana, którą wygłasza Dawid. Jahwe występuje w niej jako Pan wszystkich narodów:

Śpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda - wśród wszystkich narodów. (1 Krn 16,23-24)

Panowanie Dawida kończy się spisem ludności, który rozgniewał Boga. Jahwe zesłał zarazę na lud Izraela – zmarło 70 tysięcy osób. Po śmierci Dawida tron obejmuje jego syn, Salomon.

2 Księga Kronik

2 Księga Kronik rozpoczyna się złożeniem ofiary Bogu przez Salomona oraz prośbą o mądrość:

Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu: któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki? Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi: Ponieważ dążeniem twego serca było, nie żeby prosić o bogactwo, o skarby i chwałę, ani o śmierć tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem, przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19