Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza nie jest autorstwa Nehemiasza, ale nosi taki tytuł od głównego "bohatera" Księgi. Należy do ksiąg historycznych. Powstała w IV w. przed Chrystusem. Początkowo razem z Księgą Ezdrasza stanowiła jedną całość - były połączone jeszcze w Septuagincie (chodzi o 2 Ezd, gdyż w Septuagincie 1 Ezd to apokryf). W Wulgacie Księga 2 Ezd to Księga Nehemiasza. Autor Księgi pozostaje nieznany, akcentuje się jednak podobieństwo Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza do Księgi Kronik.

Zarówno Księga Ezdrasza, jak i Księga Nehemiasza mówią o odbudowie gminy żydowskiej w Jerozolimie (i w Judzie) po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej.

Nehemiasz żył w Babilonie, gdzie pracował jako urzędnik królewski. Król zezwolił jednakże na jego powrót do Jerozolimy. Kiedy Nehemiasz powraca do Jerozolimy zastaje trudną sytuację:

Ale teraz rzekłem do nich: Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem! (Ne 2, 17)

Rozpoczęto odbudowę muru. Z Żydów drwili Sanballat (Samarytanin) i Tobiasz (Ammonita); starali się oni udaremnić pracę Izraelitów i rozważali najazd. Nehemiasz jednak wyznaczył straż, która miała czuwać w punktach zagrożonych i plany wrogów nie zostały zrealizowane:

Gdy więc nieprzyjaciele nasi usłyszeli, że nas powiadomiono i że Bóg udaremnił ich zamiar, [cofnęli się], a my wszyscy wróciliśmy do muru, każdy do swego zadania. (Ne 4,9)

Mur został wybudowany, jednakże Sanballat i Tobiasz nadal spiskowali przeciwko Nehemiaszowi i wysyłali do niego listy z pogróżkami. Ich sprzymierzeńcami byli niektórzy możni żydowscy - Księga Nehemiasza obnaża intrygi i knowania, które opanowały ówczesną Jerozolimę.

Nehemiasz opisuje także reformę religijną Jerozolimy. Kluczowym wydarzeniem było czytanie Prawa przez kapłana Ezdrasza:

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. (Ne 8,8)

Lud pod wpływem słów Prawa zaniósł się płaczem, gdyż zauważył swoje błędy i pragnął pokutować. Nastąpił czas modlitwy i powrotu do reguł kultowych zgodnych z Prawem. Zarządzono obchody Święta Namiotów. Postanowiono również odnowić przymierze (rozdział 10). Ostatnim wspólnym dziełem Ezdrasza i Nehemiasza było poświęcenie muru (Ne 12,26-43). Oddalono także żony- cudzoziemki, kładąc kres mieszanym małżeństwom.

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 3 =
gupi_cfel
2017-02-27 21:04:25
Fojoskie
LaLaLand
2017-02-27 21:03:25
I to mi sie podoba
Izus
2017-02-27 21:02:59
Super streszczenie
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43