Księga Zachariasza

Zachariasz (hebr. Zekarjah, czyli Jahwe pamięta), autor Księgi, był prorokiem i kapłanem równocześnie. Działał w tym samym czasie, co prorok Aggeusz, czyli w VI w. przed Chr.

Księgę Zachariasza można podzielić na dwie niezależne części: rozdziały 1-8 to zbiór wizji i wyroczni. Z kolei część druga (rozdziały 9-14) to proroctwa i groźby dotyczące ludu Izraela i jego przyszłości. Przyjmuje się, że część druga nie jest autorstwa samego Proroka, ale została mu niejako przypisana; autor pozostaje nieznany. Data powstania drugiej części także pozostaje nieustalona.

Część pierwsza rozpoczyna się wezwaniem do nawrócenia. Zgodnie z tekstem Księgi, wezwanie datowane jest na drugi rok panowania Dariusza, czyli na 520 r. przed Chr. Był to rok powrotu większych grup Izraelitów z niewoli babilońskiej. Po wezwaniu następuje opis ośmiu wizji dotyczących odnowy Izraela.

Warta uwagi jest wizja „przebrania arcykapłana Jozuego w czyste szaty”. Jest to metafora; Zachariaszowi chodziło o rehabilitację kapłaństwa, bowiem Jozue był pierwszym arcykapłanem po okresie niewoli. Oprócz postaci Jozuego, Zachariasz wspomina również Zorobabela, który był wówczas jedną z osób kluczowych przy odbudowie świątyni. Zachariasz

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Y
• 2022-05-25 20:07:24
to 6
• 2022-05-25 18:28:33
js2115
• 2022-05-25 16:06:43
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48