8 błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Stąd nazywane są również błogosławieństwami ewangelicznymi.

W skróconej formie znalazły się również w Ewangelii św. Łukasza, który obok czterech błogosławieństw, zamieścił także cztery przekleństwa (Łk 6,20-21).

Warto nadmienić, że tekst św. Mateusza wspomina właściwie o 9 błogosławieństwach, jednak przyjęło się pomijać ostatnie z nich: Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Osiem błogosławieństw - interpretacja

Błogosławieni ubodzy w duchu – to błogosławieństwo odnosi się do ludzi, którzy są świadomi swojej niewiedzy i szukają mądrości. Ta postawa otwartości i poszukiwania powinna charakteryzować każdego chrześcijanina. Jest ona niezależna od bogactw materialnych. Ubóstwo w duchu wiąże się również z pokorą i poddaniem woli Boga. Ubogi to ten, który wszystko ma u Boga i od Niego, dlatego nie szuka spełnienia we władzy czy przedmiotach materialnych. Sam Jezus wybrał dobrowolnie ubóstwa i będąc Synem Bożym, uniżył się do postaci sługi. Konsekwentnie wszystko pozostawił w rękach Ojca i nie skorzystał ze swojej Boskiej siły, aby uratować się przed śmiercią na krzyżu.

Błogosławieni, którzy się smucą – smutek o którym mówi to błogosławieństwo wynika z poczucia rozdarcia chrześcijan. Owo rozdarcie ma swoje źródło w tęsknocie wiernych za Królestwem Bożym. Ubolewają oni nad światem i jego złem. Ich smutek wypływa z wewnętrznej niezgody na niesprawiedliwość panującą na świecie. Jest on pewnego rodzaju protestem przeciw złu, a równocześnie znakiem wierności wobec sprawiedliwości i prawdy. Tego smutku nie należy mylić z rozpaczą i utratą nadziei, które są związane z działaniami Szatana i niszczą człowieka, powodując zwątpienie.

Błogosławieni cisi – to błogosławieństwo odnosi się do ludzi, którzy całą nadzieję pokładają w Bogu i nie rozpychają się łokciami w swoim życiu. Odznaczają się skromnością i pokorą. Człowiek cichy rezygnuje z dominacji i wywyższania się. Tacy ludzie zostają właśnie nagrodzeniu przez Boga. Przykładem jest Mojżesz, o którym autor Księgi Liczb napisał: Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi (Lb 12,3).

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – błogosławieństwo to odnosi się do ludzi, którzy rzetelnie szukają prawdy. Takiemu człowiekowi nie wystarcza świat i to, co on oferuje, gdyż wie, że prawda nie jest sprowadzalna do wymiaru wyłącznie ziemskiego. Święta Edyta Stein twierdziła, że ten kto szuka prawdy, zawsze dojdzie do Chrystusa. Nawet człowiek religijny powinien podważać swoje przekonania, gdyż tylko w ten sposób może zbliżyć się do Boga.

Błogosławieni miłosierni – błogosławieństwo to odnosi się do osób, które w swoim życiu kierują się miłością. Przez miłosierdzie człowiek wchodzi w relację z Bogiem i może go poznawać. Nie ma innej drogi, gdyż sam Bóg jest miłością. Człowiek, który wybiera drogę miłości, doświadczy równie miłosierdzia Pana. Dlatego należy wybaczać i kochać nawet swoich nieprzyjaciół. Tylko przez miłość człowiek może wejść do Królestwa Bożego. Wybierając nienawiść, wybiera piekło.

Błogosławieni czystego serca – błogosławieństwo to odnosi się do ludzi, którzy są zawsze uczciwi wobec Boga i bliźniego, nie próbują żadnych podstępów. To co myślą i mówią znajduje wyraz w ich uczynkach. Są autentyczni, prawdziwi. Ta prostota wskazuje na głębię obecności Boga. Człowiek czystego serca żyje w doskonałej harmonii ducha i ciała. Czyste serce to serce miłujące, gdyż właśnie miłość ma moc jednoczącą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – pokój jest znakiem rozpoznawczym Królestwa Bożego. „Wprowadzający pokój” są zatem uczestnikami dzieła Chrystusa, który wprowadza pojednanie między człowiekiem a Bogiem. Owocem pojednania z Bogiem jest z kolei pojednanie między ludźmi. Człowiek, który „wprowadza pokój”, żyje zgodnie z wolą Bożą i dba, aby jego relacje z bliźnim cechowały się prawdą, wolnością, miłością i sprawiedliwością.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości – w niektórych okolicznościach chrześcijanin staje przed wyborem: Bóg czy świat? Wymagania otoczenia nie zawsze są zgodne z wiarą chrześcijańską; bywają też sprzeczne z jej nakazami, dogmatami itd. Człowiek, który wybiera wiarę, może spotkać się z nieprzyjemnościami, wyszydzeniami, odrzuceniem. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa prześladowania były równoznaczne ze mordem na wyznawcach Jezusa. Ten jednak, kto nie podda się presji środowiska i będzie trzymał kurczowo prawdy, którą jest Bóg, zostanie wynagrodzony i wejdzie do Jego królestwa. Wybór sprawiedliwości wymaga bowiem odwagi i zawsze grozi doświadczeniem nienawiści ze strony świata.  Jednak chrześcijanin nigdy nie powinien stosować metod agresji i złości, o czym powiedział jasno św. Paweł: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21). Nie należy odpowiadać prześladowaniem na prześladowanie, ale wytrwać w cierpieniu. 

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

 • 3 cnoty boskie

  Cnoty boskie, czyli teologalne, są tymi cnotami, dzięki którym człowiek może uczestniczyć w naturze Bożej; odnoszą się bezpośrednio do Boga i od Niego pochodzą. Są nimi wiara, nadzieja i miłość. Więcej »

Komentarze (26)
Wynik działania 4 + 2 =
karto
2023-03-06 17:16:44
Strona pomocna ale trudno się czyta daje tak 8/10
Mania
2023-02-13 16:20:05
Mega pomocne polecam na maxa
Gabaa:)
2022-02-20 10:07:58
fajna strona :)
NaukaJestNudna
2021-06-06 19:36:37
Ok
roblox
2021-02-10 19:12:57
dziena
hwdp
2020-12-29 10:46:54
dzena
Ama
2020-12-16 17:15:23
Jest git, fajna strona :)
paweł i olszewska
2020-02-12 18:24:52
kozak
MrKori123
2019-11-26 17:34:32
Dziena
roblox
2019-11-25 14:23:17
dzieki
RudyJebix
2019-10-02 17:37:15
dzienki za pomoc
kocper
2019-05-08 19:42:05
spoko
Wiktoria
2019-03-25 19:07:22
Pomocne :)
Bhh
2019-03-06 11:00:59
Ale słabe
Eloelo
2019-03-05 18:46:09
Spoko strona
glizda
2018-09-19 20:18:46
super pomocne
Xayoo
2018-06-12 14:40:52
Tak o pomocne bez kitu
NikolaQ
2018-06-04 19:32:57
pomocne
Jessica
2018-04-24 19:44:19
nie pomocne nic nie wiem
Jessica
2018-04-24 19:44:19
nie pomocne nic nie wiem
Kot
2018-04-09 14:53:52
kolejność ma znaczenie ???
wercia
2018-03-18 16:57:38
super
Bżóh
2017-11-19 19:19:35
Nie chce mi sie uczyc
statek
2017-05-18 09:47:44
fajna strona
kuba2006pl
2016-11-03 19:10:11
morda dzieciaczki
Mireg
2016-05-11 09:33:59
Bawdzo fajna sztronka polecam goronco
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20