7 cnót głównych

1) Pokora

2) Hojność

3) Czystość

4) Miłość

5) Umiarkowanie

6) Cierpliwość

7) Gorliwość i pracowitość

Pokora to cnota, która polega na uniżeniu człowieka przed Bogiem i otwartości na Jego działanie. Opiera się na uznaniu, że Bóg jest wszystkim oraz, że od Niego pochodzi wszelkie dobro, a człowiek sam z siebie nic nie może. W tym świetle to co ludzkie jawi się jako nędza i niemoc. Człowiek pokorny rozważa swoją słabość i wielkość Pana; zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności. Znakami tej cnoty są wewnętrzna radość i pokój. Jej przeciwieństwem jest pycha.

Hojność jest cnotą polegającą na bezinteresownym darze serca. Wzorem hojności jest Bóg, a Jego działanie powinno być naśladowane przez wszystkich chrześcijan, o czym mówi werset Ewangelii św. Mateusza: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 5,42). Bóg obdarowuje ludzi swoją łaską oraz miłością. Wierni mogą mu się „odwdzięczyć”  i okazać swoją hojność przede wszystkim przez modlitwę.  Z kolei hojność względem bliźniego to otwartość serca na drugiego człowieka, która może przejawiać się np. w poświęceniu czasu drugie osobie, ofiarowaniu swojej miłości, umiejętności, pamięci o innych i niesieniu im pomocy.

Czystość to cnota pozwalająca człowiekowi kierować seksualności w sposób, który odpowiada moralnemu dobru. Jest zdolnością panowania nad sobą, nad swoimi pragnieniami i pożądaniem zmysłowym, dlatego bywa klasyfikowana jako przejaw cnoty umiarkowania. Swój wyraz mi.n. w skromnym ubiorze, odpowiedniej mowie oraz sposobie zachowania. Bywa błędnie utożsamiana z pojęciem abstynencji. Grzechami, które niszczą czystość, są np. cudzołóstwo, gwałt, kazirodztwo czy masturbacja.

Miłość pozwala wiernym miłować Boga dla Niego samego oraz miłować bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Jest cnotą, która przewyższa wszystkie inne,  ożywia i inspiruje ich praktykowanie. Św. Paweł nazwał ją „więzią doskonałości” (Kol 3, 14). Jej owocami są radość, pokój i miłosierdzie. 

Miłość stanowi centrum moralności chrześcijańskiej. Sam Bóg jest nazywany Miłością (1 J 4,16), gdyż umiłował swoje stworzenie – człowieka – tak bardzo, że oddał swojego Syna, aby ten umarł za grzechy wszystkich ludzi.

Umiarkowanie jest cnotą, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i wprowadza w życiu człowieka równowagę. Dzięki niej wola jest w stanie panować nad popędami. Osoba obdarzona tą cnotą nie daje się uwieść... by iść za zachciankami swego serca (Syr 5, 2). W Nowym Testamencie umiarkowanie nazywane jest skromnością bądź prostotą.

Cierpliwość jest cnotą ściśle związana z miłością –  kochać to być cierpliwym. Dojrzałość duchowa polega na nieustannym pokonywaniu własnych słabości i nie poddawaniu się zniechęceniu. Ten, kto jest cierpliwy, powstrzymuje się od gwałtownych działań, unika konfliktów i wszelkie sprawy stara się załatwić polubownie. Jego postawa zostanie nagrodzona uczestnictwem w Królestwie Bożym: Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Chrystusem królować będziemy (2 Tm 2, 12). Cierpliwość wiąże się z absolutnym zawierzeniu Miłosierdziu Bożemu. Cnota ta wymaga od chrześcijanina systematycznej pracy.

Gorliwość i pracowitość to cnoty, które sprawiają, że człowiek wykonuje rzetelnie wszystkie swoje powinności i obowiązki. Jan Paweł II użył nawet sformułowania, że dzięki pracy człowiek „staje się człowiekiem”. Cnota ta dotyczy nie tylko pracy fizycznej czy umysłowej, ale również duchowej. Człowiek wciąż powinien pracować nad sobą i nad swoim wnętrzem. Wymaga to od niego otwartości serca i współpracy z łaską Bożą. Św. Paweł zapowiada, że ten nieustanny trud i wysiłek zostanie ludziom wynagrodzony: W czynieniu dobrze nie ustawajmy bo gdy pora nadejdzie będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy (Ga 6,9). 

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 5 + 3 =
Marcin
2020-01-19 02:39:18
Takie niby proste a takie trudne...
mądry
2019-10-01 17:06:38
głupie
JanuszBiznesu
2019-03-04 16:24:16
Głupie! Jak moje imie
EloElo320
2019-03-04 16:22:05
Mega! Że wszystko?
fd
2017-05-29 16:33:09
pomogło bardzo
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42