7 grzechów głównych

Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich:

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

Pycha jest grzechem najcięższym, gdyż stanowi powtórzenie grzechu pierworodnego: Początkiem wszelkiego grzechu – pycha (Syr 10, 13). Opiera się na samoubóstwieniu i braku zaufania Bogu. Człowiek pyszny nie umie przyznać, że jest wyłącznie stworzeniem i postrzega siebie jako Stwórcę. Radykalnie odrzuca od siebie samą możliwą zależność od Boga i dąży do zajęcia Jego miejsca. Uznaje siebie za Pana swego losu i twierdzi, że jest lepszy od innych ludzi. Człowiekowi, który popełnia grzech pychy, towarzyszy uczucie niezależności i samowystarczalności. Jest przekonany, że wszyscy są w błędzie, a tylko on zna prawdę i postępuje właściwie.

Chciwość jest grzechem, który wynika z iluzji posiadania. Człowiek chciwy swoje życie podporządkowuje gromadzeniu dóbr materialnych; jest skąpy i pazerny. Aby zaspokoić swoje pragnienie posiadania często postępuje niezgodnie z prawem Bożym i nie ma uwadze dobra drugiego człowieka. Jest w stanie krzywdzić ludzi, aby zdobyć to czego pragnie. Odczuwa presję posiadania, która może stać się jego uzależnieniem. Osoba taka zapomina, że wszelkie rzeczy materialne i bogactwa są niczym w odniesieniu do życia wiecznego. Nieumiarkowane umiłowanie dóbr doczesnych jest pojmowanie jako forma bałwochwalstwa. Sam Jezus w swoim nauczaniu napiętnował chciwość:  Nikt nie może dwom panom służyć... Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt 6, 24).

Nieczystość jako grzech najczęściej bywa rozumiana jako nieczystość seksualna. Może występować pod różnymi postaciami: rozwiązłości, masturbacji, nierządu, prostytucji, kazirodztwa, gwałtu, cudzołóstwa, pornografii itd. Popełniający grzech nieczystości nie mają wstępu do Królestwa Bożego: „Żaden rozpustnik ani nieczysty nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa” (Ef 5,5). Taka postawa wiąże się z uprzedmiotowieniem zarówno siebie, jak i drugiego człowieka oraz ze stępieniem uczuć. Człowiek nieczysty sprowadza się do poziomu zwierzęcia i dba tylko o to, aby zaspokoić swój popęd. W ten sposób nieczystość odrzuca i wypacza najcenniejszy dar Boga, czyli miłość. Grzech ten niesie za sobą wyrzuty sumienia, osamotnienie i spustoszenie duchowe.

Zazdrość jest grzechem, który wynika z ludzkiego egoizmu i pożądania. Przyjmuje różne formy: może być uczuciem smutku/ przykrości z powodu czyjegoś szczęścia i sukcesu, uczuciem radości z nieszczęścia drugiego człowieka, pragnieniem przywłaszczenia sobie dobra innej osoby bądź wątpliwością co do wierności ukochanej lub ukochanego. Jej objawami są m.in. przygnębienie, niepokój i irytacja. Jest równoznaczna z brakiem miłości i ma destrukcyjny wpływ na relacje człowieka z bliźnimi. Jej skutki bywają tragiczne – przykładem jest biblijna historia Kaina, który pod wpływem zazdrości zabił Abla, własnego brata. Św. Augustyn nazwał zazdrość „diabelskim grzechem”. Nie mobilizuje ona człowieka do wysiłku, lecz rujnuje i niszczy. Często prowadzi do poniżenia drugiego człowieka przez obmowę, oszczerstwo, intrygę, fizyczną krzywdę itd.

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to grzech znany powszechnie jako obżarstwo (łakomstwo) i pijaństwo. Człowiek popełniający ten grzech dąży wyłącznie do zaspokojenia swoich cielesnych potrzeb i zapomina, że nie powinny one zajmować pierwszego miejsca w jego życiu. Nie dba o swoje wnętrze, duchowość. Sam Jezus przestrzegał przed tym grzechem: Nie troszczcie się więc zbytnio i nie martwcie się co będziemy jeść? Co będziemy pili? Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (Mt 6, 31-33). Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu wiąże się z brakiem samokontroli i brakiem panowania na sobą. Wynika z szukania dobrego nastroju zamiast drogi dobrego postępowania. Taka praktyka prowadzi do wielu chorób, np.: do anoreksji, bulimii czy alkoholizmu.

Gniew jest grzechem ściśle związanym z agresją, wrogością oraz zimną kalkulacją. Osoba, która  kieruje się gniewem, chce wyrządzić komuś krzywdę. Co więcej, to zadawanie cierpienia często niesie ze sobą przyjemność. Gniew może znaleźć ujście np. w zabójstwie bądź ciężkim zranieniu bliźniego. Bywa łączony z pragnieniem odwetu, pogardą, zatwardziałością serca. Występuje zatem przeciw miłości, gdyż miłość wyklucza postulat zemsty. Jezus stanowczo potępił gniew: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 22).

Lenistwo jest grzechem polegającym na nieustannym unikaniu jakiegokolwiek wysiłku. Dotyczy zarówno sfery fizycznej, jak i sfery duchowej człowieka. Taka postawa prowadzi do zobojętnienia, bierności. Lenistwo jest potępiane na kartach Biblii, m.in. w listach św. Pawła:  Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! (2 Tes 3,10). Stanowi przeciwieństwo cnoty pracowitości. Człowiek leniwy ma problem z miłością bliźniego oraz poczuciem odpowiedzialności.

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 3 cnoty boskie

  Cnoty boskie, czyli teologalne, są tymi cnotami, dzięki którym człowiek może uczestniczyć w naturze Bożej; odnoszą się bezpośrednio do Boga i od Niego pochodzą. Są nimi wiara, nadzieja i miłość. Więcej »

Komentarze (18)
Wynik działania 4 + 2 =
piotr
2024-01-16 12:02:44
jest siedem grzechów ale jeden jest w innym miejscu w sensie po lewej stronie :/
Mateusz
2024-01-15 19:59:06
kto nie lubi histori pisze historyczne
Mateusz
2024-01-15 19:55:06
fajna strona polecam
Wojtek
2023-11-20 05:42:02
fajnie rozpisane polecam
Sonia
2022-05-04 18:17:12
Fajnie strona
Edward
2022-04-14 10:17:32
Coś tu jest nie tak z gniewem. Chyba chodzi raczej o pielęgnowanie urazy. Gniew czy złość jest bardzo potrzebną emocją, które informuje nas, że ktoś przekroczył nasze granice. W końcu nawet Bóg okazuje gniew, a jest święty
Ok
2022-04-02 09:13:55
Ok
_-Katrine-Riddle-_
2021-05-15 06:05:55
jest 7 ale trzeba po prostu nie być ślepym
_-Katrine-Riddle-_
2021-05-15 06:04:24
jest 6 ale musze się poduczyć na dzisiaj i trochę znam OOO BOSHE WIDZE XDDDD
7 jest pod reklamą
2021-05-07 10:44:17
7 jets po reklamą
nie lubie nauki
2021-05-05 10:25:39
dobre na ściąnge xd
Błędy:(
2021-05-03 12:04:06
tu jest 6 a nie 7
Kiciusiaaaa
2021-03-22 13:47:02
jest siedem @ACOCieTo tylko pod reklamą Pozdraiwam
ACoCieTo
2021-02-23 19:51:43
Ale tu są 6 grzechów a nie 7
Max/Max
2019-10-24 13:47:17
dzięki
bas
2018-04-26 04:58:34
10 przykazań Bożych kościół zmienił dla swoich celów. Nie brzmią tak, jak zostały ogłoszone w Starym Testamencie
karamel
2018-02-27 18:46:38
O ale NIE potżebne to jest
M
2017-03-28 19:01:35
Dzięks.
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19