Uczynki miłosierne względem duszy

Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2447)

Uczynki miłosierne względem duszy:

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

Grzeszących upominać – natura człowieka cechuje się pożądliwością, czyli skłonnością do grzechu. Nie ma osoby bezgrzesznej; każdy potrzebuje nawrócenia i Bożego przebaczenia. Należy jednak pamiętać, że warunkiem tego przebaczenia jest zdolność do takiej postawy wobec bliźnich: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12). Chrześcijanin powinien dbać o zbawienie swojego brata/ siostry i udzielać upomnienia, kiedy widzi, że bliźni postępuje niewłaściwie. Jezus jednak wyraźnie wskazał, że powinno się upominać grzeszącego „w cztery oczy”, zatem bez nadawanie sprawie zbędnego rozgłosu (Mt 18,15).

Nieumiejętnych pouczać – predyspozycje intelektualne niektórych osób pozostają w uśpieniu ze względu na ich status ekonomiczny bądź miejsce zamieszkania. Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zdobycie wykształcenia. Takich osób nie powinno się jednak postrzegać jako zacofanych. Chrześcijanin w żadnej sytuacji nie powinien gardzić drugim człowiekiem, a w miarę możliwości pomóc mu w zdobyciu nowych umiejętności i informacji. Swoją wiedzą powinniśmy się dzielić z innymi, a nie dumnie obnosić.

Wątpiącym dobrze radzić – zwątpienie niesie ze sobą smutek i poczucie opuszczenia. Pojawia się w trudnych momentach życia człowieka. Każdy, obserwując osobę w takim duchowym kryzysie, powinien pospieszyć jej z pomocą. Kryzys jest bowiem wyzwaniem rzuconym człowiekowi, aby ten stał się silniejszy i ubogacony, ale pokonać go w pojedynkę, w samotności jest bardzo trudno.

Strapionych pocieszać – chrześcijanin ma obowiązek wypowiadania słów pociechy pod adresem tych, których aktualna sytuacja życiowa nie dopuszcza uczucia radości. Nie można pozostać bowiem obojętnym na smutek drugiego człowieka. Co więcej, powinno się współuczestniczyć w cierpieniu i smutku tych, którzy są przygnębieni, dodawać im otuchy i odwagi do przezwyciężania trudności. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy strapienie dotknie nas samych. Ta powinność pocieszania innych budzi właśnie postawę czuwania u chrześcijan i przypomina, że na wiele okoliczności człowiek nie ma wpływu. Chrystus sam zwrócił się w jednym z błogosławieństw do strapionych: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4). Pocieszanie jest pewnym rodzajem jałmużny do jakiej człowiek jest zobowiązany wobec bliźnich.

Urazy chętnie darować – Chrystus podkreślał w swoim nauczaniu, że miłość bliźniego nie powinna mieć żadnych granic. Należy miłować nawet nieprzyjaciół i każdemu darować nawet największe winy. Tak właśnie postąpił Jezus, wstawiając się na krzyżu za swoich prześladowców: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Bóg przebacza tylko tym, którzy sami potrafią przebaczać: „Podobnie uczyni Ojciec wasz niebieski jeśli ktoś z was z serca nie przebaczy swemu bratu”( Mt 21,35). Zło rodzi bowiem następne zło, jeśli nie ma miejsca na przebaczenie. Przebaczenie jest zatem jedyną drogą walki ze złem. Przebaczenie nie jest jednak równoznaczne z zapomnieniem doznanych krzywd, co podkreślał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”: Zła nie da się zapomnieć, można je tylko przebaczyć.

Przykrych cierpliwie znosić – ten uczynek miłosierdzia jest jednym z najtrudniejszych do praktykowania. Każdego dnia bowiem człowiek spotyka na swojej drodze różnych ludzi. Część z nich to nasi przyjaciele, część nieznajomi, a inni to z kolei osoby, które niekoniecznie darzymy sympatią. Wszystkich ich jednak, bez wyjątku, powinno się traktować z szacunkiem i miłością: Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście siebie nawzajem w miłości (Ef 4,2). Zamiast buntować się i narzekać na innych, czasami lepiej milczeć, nawet jeśli kosztuje to sporo wysiłku.

Modlić się za żywych i umarłych – wierni powinni modlić się i zanosić prośby nie tylko w swoim imieniu, ale także za bliskich, Kościół i wszystkich ludzi. Szczególnie potrzebne są modlitwy w intencji miłości, pokoju czy sprawiedliwości. W modlitwie nie należy zapominać o zmarłych, czyli o duszach cierpiących w czyśćcu, które za naszym wstawiennictwem mogą osiągnąć upragnioną komunię z Bogiem. Modlitwa jest darem, jałmużną, na którą stać każdego.

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

Komentarze (7)
Wynik działania 5 + 4 =
anonimowy05052022
2022-05-05 13:26:24
Dzięki, bez tego bym sobie nie poradził. Pozdrawiam:-)
Gruba
2020-11-13 13:07:49
Super nice
Galam
2020-11-13 11:43:06
Gdyby nie to, nie miałbym co w życiu robić
MrKuba73
2020-11-13 11:34:57
Pozdrawiam 1B z ZST w Radomiu
kubsoo
2020-05-16 10:27:20
po co to komu
Xd
2020-03-03 19:22:57
Muszę się tego nauczyć
Lopek
2019-05-14 16:57:07
Nie lubię religi
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43