Uczynki miłosierne względem ciała

Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2447)

Uczynki miłosierdzia względem ciała :

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

Pierwsze trzy uczynki – łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać – odnoszą się do obowiązku pomocy najuboższym. Wszyscy wierni powinni dbać o zapewnienie swoim bliźnim wsparcia, zarówno materialnego, jak i duchowego. Pomagać można bezpośrednio np. wspierając ubogiego sąsiada bądź pośrednio, tj. poprzez organizacje humanitarne, które zajmują się opieką nad potrzebującymi, np. Caritas. Można także zostać wolontariuszem w takiej organizacji.

Czwarty uczynek – podróżnych w dom przyjąć – dotyczy przede wszystkim pobożnych pielgrzymów, ubogich pątników, którzy pieszo zdążają do sanktuariów w kraju i zagranicą. Należy im zaufać, nakarmić, napoić, przenocować oraz wskazać dobrą drogę. Najlepiej jest zrobić to za darmo, zrezygnować z wynagrodzenia, zadowalając się podziękowaniem „Bóg zapłać”.

Więźniów pocieszać – chrześcijanin nie powinien traktować więźniów jako osób drugiej kategorii, gdyż wszyscy ludzie, bez wyjątku, są bliźnimi; jego braćmi i siostrami. Więźniem, skazanym na śmierć, był sam Jezus Chrystus oraz liczne grono świętych. Dlatego należy pomagać osobom pozbawionym wolności dobrze przeżyć ten czas. Jeśli żałują za swoje złe czyny, to Bóg im przebaczy. Trzeba pamiętać przy tym, że każdy człowiek zasługuje na szacunek.  Chrześcijanie powinni podtrzymywać więźniów na duchu, modlić się za nich i pamiętać o wsparciu dla ich rodzin.

Chorych nawiedzać – choroba i cierpienie są udziałem każdego człowieka. Nawet jeśli w tej chwili jesteśmy zdrowi, to powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy przebywają w szpitalach, hospicjach i codziennie staczają walkę z bólem. Takim osobom należy zapewnić opiekę, nie tylko fizyczną, ale również duchową, aby nie czuli się samotni w ciężkich chwilach. Wsparcie może dotyczyć chorych członków rodziny, ale również innych bliźnich, np. poprzez udział w wolontariacie.

Umarłych grzebać – na chrześcijanach ciąży obowiązek grzebania zmarłych, a wynika on z szacunku jakim obdarza się ciało, które kiedyś dostąpi chwały zmartwychwstania. Powinno się czynić to zgodnie z prawem Kościoła. 

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 1 + 3 =
MrKuba73
2020-11-13 11:47:35
Pozdrawiam 1B z ZST w Radomiu
like
2019-04-03 16:21:48
fajne
daimond tiger
2018-10-25 18:04:41
no spoko
Natuska901#
2016-04-12 15:46:29
Może być, ale chodziło mi o wyjaśnienie np: głodnych nakarmić-podzielę się z głodną/nym koleżanką/kolegą śniadaniem. A nie, że pierwsze trzy uczynki miłosierdzia. Może jest też to potrzebne ale ludzie chcą wyjaśnio łatwiejsze rzeczy żeby od razu było wyjaśnione.
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43