4 cnoty kardynalne

Cnotami w moralności chrześcijańskiej określa się trwałe dyspozycje człowieka do czynienia dobra. Dzięki nim jest on w stanie wypełniać dobre uczynki oraz dawać z siebie to co najlepsze. Cnoty regulują czyny człowieka, porządkują uczucia i kierują postępowaniem zgodnie z rozumem oraz wiarą.

Wśród cnót wyróżnia się cztery, które odgrywają główną rolę, stąd nazywa się je „kardynalnymi”. Są nimi: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Wszystkie zostały wymienione we fragmencie Księgi Mądrości:

I jeśli kto miłuje sprawiedliwość - jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu. (Mdr 8,7)

Roztropność to cnota, dzięki której człowiek jest w stanie rozpoznać dobro i wybrać odpowiednie środki do jego pełnienia: „Człowiek rozumny na kroki swe zważa” (Prz 14, 15). Św. Tomasz określił ją „prawą zasadą działania”. Kieruje ona sądem sumienia człowieka, który dzięki roztropności potrafi podejmować decyzje odnośnie własnego postępowania. Dzięki tej cnocie możliwe jest bezbłędne stosowanie zasad moralnych w poszczególnych sytuacjach.

Sprawiedliwość jest cnotą polegająca na stałej i trwałej

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
smile7002
2020-05-30 09:10:35
dzięki
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33