Wybierz elektrolit, którego elektroliza umożliwi rozkład wody na wodór i tlen oraz wyjaśnij jego rolę dla tego procesu

Czysta chemicznie woda nie ulega elektrolizie, gdyż konieczna do tego procesu jest obecność elektrolitów. Podczas elektrolitycznego rozkładu wody powstają gazowy tlen oraz wodór. Spośród elektrolitów: NaCl, Na2SO4, ZnSO4, CuCl2 wybierz ten, który umożliwi elektrolizę wody, a następnie wyjaśnij jaką pełni funkcję dla procesu elektrolizy i zapisz równania reakcji elektrodowych.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:41

Katoda: K(-): 2H2O + 2e → H2 + 2OH-

Anoda: A(+): 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Odpowiedź: Elektrolitem umożliwiającym elektrolityczny rozkład wody jest siarczan(VI) sodu. Umożliwia on przepływ prądu elektrycznego między elektrodami przez ośrodek, którym jest woda.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza