Ustal współczynniki dla reakcji redoks między jonami manganu i bizmutu

Uzgodnij poniższą reakcję redoks. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia atomów w cząsteczkach, dla których zaszła reakcja redoks.

 Mn2+ + BiO3- + H+ → MnO4- + Bi3+ + H2O

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:37

1.1.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przykładzie utleniaczem jest BiO3- a reduktorem Mn2+

Mn2+ → MnO4-

 BiO3- → Bi3+

1.2.   Zbilansowanie reakcji połówkowych przez uzgodnienie atomów tlenu, wodoru oraz ładunku całkowitego

 Mn2+ + 4H2O → MnO4- + 8H+ + 5e-|x2

 BiO3- + 6H+ + 2e- → Bi3+ + 3H2O|x5

1.3.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

 2Mn2+ + 5BiO3- + 14H+ → 2MnO4- + 5Bi3+ + 7H2O

1.4.   Mangan w Mn2+ znajduje się na +2 stopniu utlenienia, natomiast jako 2MnO4- jest na +7 stopniu utlenienia. W jonie BiO3- bizmut znajduje się na +5 stopniu utlenienia i przechodzi do +3 w Bi3+.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza