Oblicz, jaka objętość gazu wydzieliła się podczas elektrolizy w warunkach normalnych

Podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) potasu na grafitowych elektrodach zachodzą następujące procesy elektrodowe:

K(-): 2H2O + 2e → H2 + 2OH-

A(+): 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Oblicz objętość tlenu, jaka wydzieliła się w trakcie elektrolizy roztworu zakładając, że przez roztwór przepłyną prąd o natężeniu 5 amperów w ciągu 15 minut. Przyjmij, że eksperyment wykonywano w warunkach normalnych, a stała Faradaya wynosi 96500 C/mol.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 21:08

Obliczenie stałej k wynikającej z II prawa Faradaya:

k =  \frac{M}{n \times F}

k =  \frac{32}{4 \times 96500} = 8,3 \times 10 ^{-5}

 

Obliczenie masy wydzielonego tlenu na anodzie. Podstawiając dane do wzoru należy pamiętać, aby zamienić jednostki na zgodne z układem SI:

m = k \times I \times t

m = 8,3 \times 10 ^{-5}  \times 5 \times 900

m = 0,374 g

 

Przeliczenie masy tlenu na objętość:

32 g/mol – 22,4 dm3

0,374 g – x dm3

x = 0,26 dm3

 

Odpowiedź: Podczas elektrolizy roztworu siarczanu(VI) potasu na anodzie wydzieliło się 0,26 dm3 tlenu.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza