Księga Ezechiela

Ezechiel (hebr. Jechezqel) jest jednym z tzw. Proroków Większych. Był kapłanem świątynnym, jednak na początku VI w. przed Chrystusem został uprowadzony do Babilonii. Już na wygnaniu, w 592 r., miał wizję rydwanu Bożego i został powołany na proroka. To właśnie opisem powołania rozpoczyna się Księga Ezechiela:

Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos Mówiącego. (Ez 1,28)

Kiedy Bóg zwrócił się do Ezechiela, użył tytułu „Syn Człowieczy” i oznaczał on „człowieka”; dopiero w Księdze Daniela będzie on używany na określenie Mesjasza.

Ezechiel ma wizję zwoju księgi, w który opisane były narzekania, wzdychania i biadania (Ez 2,10). Bóg nakazuje prorokowi zjeść ten zwój:

Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. (Ez 3,3)

Od tej pory rozpoczyna się misja prorocka Ezechiela, która trwała do 570 r. przed Chr. Już sam Bóg zapowiada, że Ezechiela czeka trudne zadanie – ówczesny lud żydowski jest ludem bardzo opornym i nie słucha słów samego Jahwe.

Księga Ezechiela jest zbiorem wyroczni

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13