Księga Sędziów

Księga Sędziów mówi o czasach po śmierci Jozuego. Doszło wówczas do podziału wśród plemion i część z nich powróciła do kultu bogów kananejskich, czyli bałwochwalstwa. Szczególnie czczony był Baal, bóg płodności:

Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. (Sd 2,11-12)

Tytułowi „Sędziowie” to charyzmatyczni przywódcy, którzy wówczas decydowali o wojnach plemion oraz rozwiązywali nieporozumienia. Wierzono, że są powoływani przez samego Boga.

Izraelczycy za czasów Jozuego walczyli z Kananejczykami, ale nie pokonali ich całkowicie i Ci zorganizowali się pod dowództwem Jabina. Kłopoty sprawiali również Moabici, Madianici oraz Filistyni. Konflikty między Izraelczykami, a wymienionymi ludami doprowadziły do wielu bitew. Jest to okres pełen przemocy i brutalności, a także bezprawia. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. (Sdz 17,6)

Księga wymienia dwunastu Sędziów, w tym jedną kobietę – Deborę. Poświęcony

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
5wey
• 2022-05-18 18:47:39
ez
• 2022-05-18 17:46:49
??????????
• 2022-05-18 14:42:05
Xd
• 2022-05-18 14:13:44