Somatyczny a autonomiczny układ nerwowy

Wyjaśnij różnicę pomiędzy somatycznym układem nerwowym a autonomicznym.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 11:11

Somatyczny układ nerwowy działa zwykle zależnie od naszej woli. Do jego zadań należy sterowanie mięśniami szkieletowymi oraz odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego za pomocą narządów zmysłu. 

Autonomiczny układ nerwowy działa niezależnie od naszej woli, chociaż jest połączony ze świadomymi czynami. Do jego zadań należy kierowanie pracą narządów wewnętrznych oraz procesami przemiany materii.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: