Księga Sofoniasza

Sofoniasz (hebr. Sefanjah – „Jahwe ochronił”) był prorokiem, o którym współcześnie niewiele wiadomo. Księga przedstawia go jako potomka Ezechiasza, dlatego sądzi się, że mógł pochodzić z rodu królewskiego. Działał na terenie Judy za panowania Jozjasza, jednak jeszcze przed reformą religijną (622 r.) – w tym samym czasie proroctwa swoje głosił Jeremiasz i Nahum.

Tematem Księgi Sofoniasza jest Sąd Pański zarówno nad Judą i Jeruzalem, jak i nad obcymi narodami. Mowy proroka przyjmują formę gróźb, ale również pocieszeń.

Sofoniasz wskazuje na problem bałwochowalstwa (So 1,4), bezbożności (So 1,6) i ucisku w Judzie. Izraelici musieli ponieść karę za swoje zachowanie i odwrócenie się od Jahwe, a ową karą miał być najazd nieprzyjaciela. Analizując źródła historyczne przypuszcza się, że Sofoniasz zapowiadał inwazję Scytów, którzy, owszem dotarli do wybrzeży Morza Śródziemnego, ale najprawdopodobniej ominęli Judę i nie została ona przez nich zajęta, co niejako potwierdzają także słowa Proroka:

Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. (Sof 3,15)

Dzień Pański jest przyrównywany u Sofoniasza do rytuału uśmiercenia ofiary:

Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pański, bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych. (Sof 1,7)

U Sofoniasza znajduje się także zapowiedź Zbawiciela, odczytywana jako zapowiedź Jezusa Chrystusa (Jezus – „Bóg zbawia”):

Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości. (Sof 3,17)

Księga Sofoniasza charakteryzuje się zwartością kompozycji i językiem gramatycznie poprawnym.

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53