Biblia - języki

Księgi biblijne zostały spisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.

Język hebrajski należy do grupy języków semickich. W życiu codziennym Izraelitów został wyparty po powrocie z niewoli babilońskiej w V w. przed Chr. Pozostał jednak językiem sakralnym, używanym w ceremoniach oraz piśmiennictwie religijnym.  W języki hebrajskim spisano 39 ksiąg Starego Testamentu, które składają się na Biblię Hebrajską, z wyłączeniem krótkich fragmentów spisanych w j. aramejskim.

Język aramejski, podobnie jak język hebrajski, należy do języków semickich. Prawdopodobnie to on był językiem ojczystym Izraelitów, a nie hebrajski. Około VI w. przed Chr. stał się językiem oficjalnym administracji perskiej. Spisano w nim tylko fragmenty kilku ksiąg Starego Testamentu: Rdz 31,47; Jer 10,11; Ezd 4,8-6,18; Ezd 7,12-26; Dn 2,4-7,28. Język aramejski był powszechny w czasach Jezusa; rozwijał się aż do połowy VII w. Nowy Testament zawiera arameizmy oraz słowa aramejskie np. Abba (Ojcze).

Język grecki: język z rodziny języków indoeuropejskich. Księgi biblijne zostały spisane w uproszczonej, pospolitej formie tego języka, czyli w tzw. koine. Wszystkie 27 ksiąg Nowego Testamentu powstało w języku greckim oraz 7 ksiąg deuterokanonicznych tj. Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Barucha, Księga Mądrości, Księga Syracha, 1. i 2. Księga Machabejska, a także  krótkie fragmenty Księgi Daniela (Dn 3,24-90; Dn 13-14) i Księgi Estery (Est 10, 4-16,24).

Polecamy również:

 • Biblia a Pismo Święte

  Powszechnie stosuje się nazwę Biblia wymiennie z nazwą Pismo Święte. Są to synonimy. Należy jednak zaznaczyć, że w samym obrębie chrześcijaństwa istnieje wiele przekładów Biblii, które posiadają swoje nazwy własne np. Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska Więcej »

 • Słowo Boże - Pismo Św. jako Objawienie

  Słowem Bożym nazywa się objawienie Boga w historii jako Słowo: wypowiedziane, napisane i wcielone. Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Spoko, jednak że Bibia to sterta kłamstw. Tak na prawdę to Boga nie ma ale katolicy sob...
• 2022-10-04 13:09:03
XDzbshxbz
• 2022-10-04 11:44:06
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41