Biblia - języki

Księgi biblijne zostały spisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.

Język hebrajski należy do grupy języków semickich. W życiu codziennym Izraelitów został wyparty po powrocie z niewoli babilońskiej w V w. przed Chr. Pozostał jednak językiem sakralnym, używanym w ceremoniach oraz piśmiennictwie religijnym.  W języki hebrajskim spisano 39 ksiąg Starego Testamentu, które składają się na Biblię Hebrajską, z wyłączeniem krótkich fragmentów spisanych w j. aramejskim.

Język aramejski, podobnie jak język hebrajski, należy do języków semickich. Prawdopodobnie to on był językiem ojczystym Izraelitów, a nie hebrajski. Około VI w. przed Chr. stał się językiem oficjalnym administracji perskiej. Spisano w nim tylko fragmenty kilku ksiąg Starego Testamentu: Rdz 31,47; Jer 10,11; Ezd 4,8-6,18; Ezd 7,12-26; Dn 2,4-7,28. Język aramejski był powszechny w czasach Jezusa; rozwijał się aż do połowy VII w. Nowy Testament zawiera arameizmy oraz słowa aramejskie np. Abba (Ojcze).

Język grecki: język z rodziny języków indoeuropejskich. Księgi biblijne zostały spisane w uproszczonej, pospolitej formie tego języka, czyli w tzw. koine. Wszystkie 27 ksiąg Nowego Testamentu powstało w języku greckim oraz 7 ksiąg deuterokanonicznych tj. Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Barucha, Księga Mądrości, Księga Syracha, 1. i 2. Księga Machabejska, a także  krótkie fragmenty Księgi Daniela (Dn 3,24-90; Dn 13-14) i Księgi Estery (Est 10, 4-16,24).

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33