Biblistyka

Biblistyką/ Krytyką biblijną określa się grupę dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań jest Pismo Święte. Bibliści w swojej pracy korzystają z osiągnięć archeologii, krytyki literackiej, historii, filologii i nauk społecznych. Starają się ustalić m.in. pierwotne słownictwo ksiąg, datę powstania, genezę, cechy stylu języka biblijnego, motywy i sposoby myślenia autorów oraz wartość tekstów biblijnych jako dzieł literackich.

Biblistyka jest często utożsamiana z teologią i traktowana jako jej część, niemniej na całym świecie możliwość studiowania i badania tekstów biblijnych oferują także uniwersytety świeckie. Katedry biblistyki pojawiają się na wydziałach religioznawstwa, judaistyki, historii czy literatury porównawczej. Bibliści nie muszą być ludźmi wierzącymi, choć w praktyce większość badaczy jest zaangażowana religijnie.

Współcześnie bibliści kładą duży nacisk na interpretacje tekstów biblijnych w oryginalnym kontekście historycznym. Konieczna jest także znajomość języków, w których została spisane Pismo Święte, tj. hebrajskiego, aramejskiego i greckiego.

Podział biblistyki nie jest jasno określony. Wśród działów wymieniana jest introdukcja (czyli wstęp do Pisma Świętego),

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14