Biblistyka

Biblistyką/ Krytyką biblijną określa się grupę dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań jest Pismo Święte. Bibliści w swojej pracy korzystają z osiągnięć archeologii, krytyki literackiej, historii, filologii i nauk społecznych. Starają się ustalić m.in. pierwotne słownictwo ksiąg, datę powstania, genezę, cechy stylu języka biblijnego, motywy i sposoby myślenia autorów oraz wartość tekstów biblijnych jako dzieł literackich.

Biblistyka jest często utożsamiana z teologią i traktowana jako jej część, niemniej na całym świecie możliwość studiowania i badania tekstów biblijnych oferują także uniwersytety świeckie. Katedry biblistyki pojawiają się na wydziałach religioznawstwa, judaistyki, historii czy literatury porównawczej. Bibliści nie muszą być ludźmi wierzącymi, choć w praktyce większość badaczy jest zaangażowana religijnie.

Współcześnie bibliści kładą duży nacisk na interpretacje tekstów biblijnych w oryginalnym kontekście historycznym. Konieczna jest także znajomość języków, w których została spisane Pismo Święte, tj. hebrajskiego, aramejskiego i greckiego.

Podział biblistyki nie jest jasno określony. Wśród działów wymieniana jest introdukcja (czyli wstęp do Pisma Świętego), egzegeza biblijna, hermeneutyka biblijna, teologia biblijna oraz tzw. nauki pomocnicze (archeologia biblijna, historia biblijna, geografia biblijna, filologie biblijne).

Hermeneutyka biblijna

Celem hermeneutyki biblijnej jest ustaleniem wytycznych interpretacji tekstu biblijnego. W ten sposób przygotowuje podstawę dla egzegezy.

Pierwsze zasady hermeneutyki opracowali jeszcze w starożytności Orygenes, św. Hieronim oraz św. Augustyn. Szczególny rozwój hermeneutyki przypada jednak na XVI wiek, czyli okres reformacji, która postulowała konieczność powrotu do biblijnych źródeł wiary chrześcijańskiej.

Poddyscyplinami hermeneutyki są: noematyka (teoria znaczeń Pisma Świętego), heurystka (metodologia odkrywania znaczeń Pisma) oraz proforystyka (nauka o formach wykładni znaczeń).

Egzegeza biblijna

Jedna z gałęzi biblistyki. Egzegeza jest wyjaśnianiem znaczenia tekstów Pisma Świętego. Celem egzegetów jest nie tylko ustalenie, co autorzy biblijni zamierzali powiedzieć w oryginalnym kontekście, ale również odpowiedzenie na pytanie: jak należy odczytywać tekst w czasach współczesnych – co on dzisiaj oznacza.

Polecamy również:

 • Biblia a Pismo Święte

  Powszechnie stosuje się nazwę Biblia wymiennie z nazwą Pismo Święte. Są to synonimy. Należy jednak zaznaczyć, że w samym obrębie chrześcijaństwa istnieje wiele przekładów Biblii, które posiadają swoje nazwy własne np. Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska Więcej »

 • Słowo Boże - Pismo Św. jako Objawienie

  Słowem Bożym nazywa się objawienie Boga w historii jako Słowo: wypowiedziane, napisane i wcielone. Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43