Oblicz wydajność reakcji podwójnej wymiany

Do roztworu zawierającego 64 g azotanu(V) srebra dodano kwas chlorowodorowy. W wyniku reakcji powstało 48 g osadu. Oblicz wydajność tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do 1 miejsc po przecinku. Przyjmij następujące masy atomowe: MO = 16u, MN = 14u, MAg = 108u, MCl = 35,5u.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:20

Zapisujemy równanie reakcji strącania osadu chlorku srebra:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Zgodnie ze stechiometrią reakcji z 1 mola azotanu(V) srebra powstaje 1 mol chlorku srebra. Obliczamy masę osadu jaka powstała by, gdyby reakcja przebiegała z wydajnością 100%:

MAgNO3 = 170 g/mol

MAgCl = 143,5 g/mol

170 g AgNO3 – 143,5 g AgCl

64 g AgNO3 – x g AgCl

x = 54 g AgCl

W reakcji powinno powstać 54 g AgCl, jednak z treści zadania wynika, że otrzymano 48 g osadu. Obliczamy wydajność reakcji:

54 g – 100%

48 – x %

x = 88,9%

Odpowiedź: Wydajność reakcji wynosi 88,9%.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza