Przeciwdziałanie samozapyleniu

Kwiaty roślin okrytonasiennych są często obupłciowe, co stwarza niebezpieczeństwo samozapylenia. Wymień dwa sposoby zapobiegania temu problemowi.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
23.04.2020 11:46

Rośliny okrytonasienne zapobiegają samozapyleniu kwiatów obupłciowych przez:

- heterostylię czyli różnosłupkowość, która polega na wykształcaniu pręcików i słupków różnej długości, uniemożliwiającej samozapylenie,

- różny czas dojrzewania słupków i pręcików jednego kwiatu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza