Mejoza

Mejoza jest podziałem redukcyjnym, który redukuje o połowę liczbę chromosomów w jądrach komórek potomnych (z 2n do n). W wyniku mejozy z jednej komórki diploidalnej powstają cztery komórki haploidalne.

Mejoza zachodzi podczas tworzenia gamet w gonadach zwierząt oraz w komórkach macierzystych zarodników grzybów i roślin. Mejoza składa się dwóch następujących po sobie podziałów: pierwszego i drugiego podziału mejotycznego. 

W pierwszym podziale mejotycznym wyróżniamy cztery etapy: profazę I, metafazę I, anafazę I i telofazę I.

Profaza I
Leptoten – z chromatyny wyodrębniają się chromosomy
Zygoten – następuje koniugacja (łącznie się w pary) chromosomów homologicznych (tworzą się biwalenty zwane inaczej tetradą chromatyd)
Pachyten – zachodzi zjawisko crossing-over, czyli wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych
Diploten – następuje skrócenie i częściowe rozdzielenie chromosomów (chromosomy połączone chiazmami)
Dikineza – następuje maksymalne skrócenie chromosomów, dochodzi do terminalizacji chiazm (przesunięcie ku końcom chromosomom), zanika otoczka jądrowa i jąderko, tworzą się włókna wrzeciona podziałowego

Metafaza I
• Następuje połączenie centromerów z włóknami wrzeciona podziałowego. Biwalenty układają się w płaszczyźnie równikowej komórki.

Anafaza I
• Skracanie nici wrzeciona podziałowego powoduje rozejście się chromosomów homologicznych do dwóch przeciwległych biegunów komórki.

Telofaza I
• Zanika wrzeciono podziałowe
• Następuje odtworzenie otoczki jądrowej
• Następuje częściowa dekondensacja chromosomów
• Powstanie dwóch jąder potomnych o liczbie chromosomów zredukowanej o połowę w stosunku do komórki macierzystej

Po telofazie I następuje cytokineza.

W drugim podziale mejotycznym wyróżniamy cztery etapy: profazę II, metafazę II, anafazę II i telofazę II.

Profaza II
• Chromosomy ulegają kondensacji
• Zanika otoczka jądrowa
• Rozpoczyna się formułowanie nowego wrzeciona podziałowego

Metafaza II
• Ostatecznie organizuje się wrzeciono podziałowe
• Układanie chromosomów w płaszczyźnie równikowej (połączenie centromerów w włóknami wrzeciona)

Anafaza II
• Następuje podział centromerów i rozdzielenie chromatyd na chromosomy potomne
• Chromosomy potomne wędrują do przeciwległych biegunów komórki

Telofaza II
• Wokół czterech grup chromosomów odtwarzają się otoczki jądrowe
• Pojawia się jąderko
• Chromosomy ulegają dekondensacji

Po telofazie II następuje cytokineza. W wyniku mejozy powstają cztery komórki o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów.

 Schemat mejozy

Schemat mejozy/Mrklts (02.072008/commons.wikimedia.org

Cytokineza w komórkach zwierzęcych

W komórkach zwierzęcych pierścień zaciskowy (zbudowany z mikrofilamentów aktynowych) kurcząc się prowadzi do powstania przewężenie zwanego bruzdom podziałową. W wyniku stopniowego pogłębiana się bruzdy podziałowej dochodzi do podziału komórki na dwie komórki potomne.

Cytokineza w komórkach roślinnych

W komórkach roślinnych cytokineza rozpoczyna się już w telofazie. Powstaje fragmoplast (zbudowany z mikrotubul), który służy za rusztowanie dla nowo powstającej ściany komórkowej. W wyniku zlania się pęcherzyków (produkowanych przez Aparat Golgiego) tworzy się plazmolemma obu potomnych komórek oraz przegroda pierwotna (którą tworzą pektyny zawarte w pęcherzykach). Na obszarze przegrody pierwotnej tworzy się blaszka środkowa, a po obu jej stronach powstają ściany pierwotne.

 

 

Polecamy również:

  • Przebieg procesu crossing-over

    Crossing-over jest procesem polegającym na wymianie materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi. Jest to proces prowadzący do rekombinacji genetycznej. Dzięki niemu wśród potomstwa nie pojawiają się jednakowe osobniki. Do zjawiska crossing-over dochodzi w profazie I mejozy. Pomiędzy chromatydami Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24