Jan III Sobieski - panowanie (polityka wewnętrzna, zagraniczna)

Rzeczpospolita w roku 1672 była całkowicie nieprzygotowana na atak ze strony Turków, wskutek czego zdobyli oni z łatwością Kamieniec Podolski, a następnie wkroczyli na Ukrainę. W tej sytuacji ówczesny król Polski – Michał Korybut Wiśniowiecki zawarł z Turcją pokój w Buczaczu. Nie dość, że strona polska utraciła liczne terytoria, to dodatkowo musiała wypłacać roczny haracz sułtanowi.

W tych okolicznościach sejm uchwalił wysokie podatki na wojnę, a Jan Sobieski – ówczesny hetman wielki koronny, po zorganizowaniu armii zerwał pokój i wyruszył przeciwko Turkom. Wielkie zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem zbiegło się w czasie ze śmiercią monarchy polskiego. Wówczas podczas wolnej elekcji nowym królem został wybrany Jan III Sobieski.

Jan III Sobieski – Polityka zagraniczna

Jeszcze przed wyborem na króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Sobieski stał po stronie obozu francuskiego. Jego żona – francuska Maria Kazimiera, walczyła o pozycje stronnictwa francuskiego w Rzeczpospolitej. Jednak nowego monarchę polskiego od zwrotu w polityce ogólnoeuropejskiej powstrzymywały ataki tureckie na ziemie państwa polsko – litewskiego.

Dopiero zawarcie rozejmu z Turcją pozwoliło Sobieskiemu na dalsze działania w powyższych kwestiach. W roku 1675 zawarto tajny układ z Francją oraz Szwecją w Jaworowie przeciwko Brandenburgi. Szybko jednak okazało się, iż szlachta nie popiera tego wariantu.

W tej sytuacji w roku 1683 zawarto sojusz z Habsburgami i jednocześnie zerwano rozjem ze stroną francuska. W tym samy roku na mocy nowych układów miała miejsce odsiecz Wiednia – wielkie zwycięstwo króla polskiego nad siłami Kary Mustafy. Stolica Austrii została ostatecznie uwolniony od oblężenia.

Po zwycięstwie wiedeńskim, głównym celem Jana III Sobieskiego stało się opanowanie Mołdawii oraz zdobycie wpływów na Węgrzech. Były to działania związane z planami dynastycznymi króla polskiego. Jednak podejmowane przez niego wyprawy na Mołdawie zakończyły się niepowodzeniami – powodowały odwetowe najazdy zagonów tatarskich.

Jan III Sobieski – Polityka wewnętrzna

Po wielkim zwycięstwie wiedeńskim, efekty tej kampanii zostały w dużej mierze zniszczone przez opozycje magnacką. Król bezskutecznie praktycznie przez cały okres panowania musiał się z nią zmagać. Decentralizacja władzy państwowej osiągnęła w okresie panowania Sobieskiego znaczy zakres. W efekcie monarcha polski został w praktyce zepchnięty do roli jednego z wielu dysponentów władzy.

Natomiast w kwestiach związanych z reformami armii, dzięki zdobytym doświadczeniu Sobieski zmienił jej organizacje oraz wyposażenie. Pomimo, iż husaria pozostawała podstawową siłą przełamującą – zwiększyło się znaczenie artylerii oraz dragonii. Ponadto z oddziałów piechoty zniknęła ostatecznie pika.

Polecamy również:

 • Marysieńka Sobieska - biografia

  Maria Kazimiera d`Arquien urodziła się 28 czerwca w roku 1641 w Neveres (Francja). Była córką Henryka Margrabiego de la Grange d`Arquien – kapitana gwardii szwajcarskiej na dworze księcia orleańskiego i ochmistrzyni na dworze Marii Gonzagi (późniejszej Ludwiki Marii, żony króla polskiego... Więcej »

 • Dalsze konflikty polsko-tureckie w XVII w.

  W II połowie XVII w. rządy w Turcji znalazły się w rękach wielkich wezyrów z rodu Koprulu. Ci ostatni dążyli do podniesienia międzynarodowego znaczenia Turcji oraz zapełnienia skarbu na drodze zaborczych wojen. W swoich działaniach chcieli poszerzenia terytorium Turcji o południowo – wschodnie ziemie... Więcej »

 • Oblężenie Wiednia przez Turków (1683) i odsiecz wiedeńska (Bitwa pod Wiedniem) - przyczyny, przebieg, skutki, znaczenie dla Europy

  W lipcu w roku 1683 liczące ponad 100 tysięcy siły pod dowództwem Kary Mustafy oblegały Wiedeń. Ówczesny król Polski Jan III Sobieski uważał wówczas, iż odwlekanie ataku na armię turecką może jedynie działać na korzyć nieprzyjaciela. Z tego też powodu na czele 25 tysięcznej armii przez... Więcej »

 • Pokój w Karłowicach - postanowienia, znaczenie

  Drugi etap wojny polsko – tureckiej z II połowy XVII w. miał miejsce w latach 1683 – 1699. Już w pierwszym roku zmagań miała miejsce odsiecz Wiednia i odniesione podczas niego wielkie zwycięstwo króla polskiego Jana III Sobieskiego nad siłami Kary Mustafy. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
anonim
2017-04-23 17:58:07
A GDZIE WEWNĘTRZNA POLITYKA ?!
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52