Decentralizacja - cechy, założenia, rodzaje, zalety

Decentralizacja w najbardziej szerokim ujęciu, jest procesem, w którym uprawnienia decyzyjne są przekazywane ze szczebla centralnego (głównego) w dół drabiny hierarchii. Do kompetencji menadżerów czy urzędników wyższego i średniego szczebla. Przekazanie im szerokich kompetencji wpływa na wzrost ich znaczenia oraz dopasowanie podejmowanych decyzji do warunków i możliwości określonego wycinka wyodrębnionego z całości.

Decentralizacja w sferze władzy państwowej oznacza przekazanie przez władzę centralną (Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów) kompetencji władzom samorządowym, co wpływa na dostosowanie wydawanych decyzji do charakterystyki obszaru (województwa, powiatu), na jakim są podejmowane.

Organizacja zdecentralizowana

To taka organizacja, w której uprawnienia i kompetencje są delegowane jak najdalej w dół drabiny podległości służbowej. Decentralizacja jest jednym krańcem procesu, na którego drugim końcu jest centralizacja rozumiana jako „proces ograniczania przez władze centralne samodzielności podmiotów terytorialnych i innych podmiotów korzystających z tego aspektu samorządności „ (H. Izdebski 2012).

Rodzaje decentralizacji

  1. decentralizacja pionowa – opisuje rozkład uprawnień

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02