Podaj numer grupy i okresu pierwiastka, znajdującego się na końcu szeregu promieniotwórczego izotopu radu

Podaj numer grupy oraz okresu pierwiastka, który powstaje w wyniku rozpadu radioizotopu 223/88Ra przez emisję 4 cząsteczek α i dwóch cząsteczek β-.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 18:39

W celu określenia, jaki pierwiastek otrzymamy na końcu przemian promieniotwórczych, należy rozpisać równanie dla każdej pojedynczej przemiany (dla uproszczenia produkty pośrednie przemian oznaczymy przez E, gdyż zgodnie z treścią zadania nie jesteśmy pytani o nie):

 

 ^{223} _{88} Ra \rightarrow  ^{219} _{86} E + ^{4} _{2} He

 ^{219} _{86} E \rightarrow  ^{215} _{84} E + ^{4} _{2} He

 ^{215} _{84} E \rightarrow  ^{211} _{82} E + ^{4} _{2} He

 ^{211} _{82} E \rightarrow  ^{207} _{80} E + ^{4} _{2} He

 ^{207} _{80} E \rightarrow  ^{207} _{81} E + e ^{-}

 ^{207} _{81} E \rightarrow  ^{207} _{82} Pb + e ^{-}

 

Odpowiedź: Pierwiastek ten znajduje się w 14 grupie i 6 okresie układu okresowego pierwiastków.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: