Jan Kazimierz Waza - biografia, najważniejsze wydarzenia, dokonania

Jan Kazimierz – Pochodzenie

Jan Kazimierz urodzony 22 marca w roku 1609 w Krakowie pochodził z dynastii Wazów. Był synem króla polskiego – Zygmunta III Wazy oraz Konstancji Habsbużanki, arcyksiężnej austriackiej. Jego przyrodnim bratem był również zasiadający na tronie polskim Władysław IV Waza. Jan Kazimierz był ostatnim przedstawicielem dynastii Wazów panującym w Polsce.

"Jan Kazimierz był człowiekiem średniego wzrostu o szczupłej, lecz mocnej sylwetce. Twarz śniada i żółtawa zdradzała skłonność do uciech. Oczy miał czarne, podobnie jak rzadki wąs. Zwykle nosił perukę z długimi lokami" (J. Matejko – Poczet królów i książąt polskich).

Jeszcze w okresie panowania swojego brata, Jan Kazimierz miał prowadzić bardzo urozmaicone oraz burzliwe życie. Brał udział m. in. w wojnie trzydziestoletniej w charakterze dowódcy pułku wojsk cesarskich. W chwili jednak, gdy sejm Rzeczpospolitej odmówił nadania młodemu księciu odpowiednich dóbr – wyprawił się w roku 1638 do Hiszpanii.

Głównym celem tej podróży miało być objęcie stanowiska wicekróla Portugali. Jednak w toku podróży Jan Kazimierz zatrzymał się we Francji – będącej ówcześnie w trakcie wojny z Hiszpanami. Jan Kazimierz został wówczas zatrzymany z rozkazu kardynała Rechelieu i oskarżony o szpiegostwo. Więźniem pozostał do roku 1640.

Po tych wydarzeniach wyjechał do Włoch, gdzie po krótkim czasie otrzymał od biskupa Rzymu kapelusz kardynalski – funkcjonował jako tzw. kardynał – diakon. Nie miał jednak święceń kapłańskich – pozostawał w dużo większej mierze osobą świecką niż duchowną.

Do Polski wrócił w roku 1646. Już dwa lata później rywalizował ze swoim bratem o koronę polską. W tym też czasie trwało nadal powstanie Chmielnickiego, któremu udało się zadać kilka ciężkich porażek stronie polskiej.
Sam Bohdan Chmielnicki w liście do zgromadzonej na elekcji szlachty poprał kandydaturę Jana Kazimierza – miał opowiadać się za ugodowym modelem współpracy z Kozakami. Ostatecznie 17 listopada w roku 1648 obrano Jana II Kazimierza Wazę na króla Polski.

Jan Kazimierz – Lata panowania

Tytulatura – Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów.

Jan Kazimierz 30 maja w roku 1649 poślubił wdowę po swoim bracie Władysławie IV Wazie – Ludwikę Marię Gonzagę. Miała ona mieć wielki wpływ na nowego monarchę polskiego – m. in. z jej inicjatywy dokonał ślubów lwowskich. Z tego związku urodziła się dwójka potomstwa – Maria Anna Teresa oraz Jan Zygmunt. Żadne jednak z nich nie przeżyło nawet dwóch lat.

Na okres panowania Jana Kazimierza przypadają wojny praktycznie ze wszystkimi ówczesnymi sąsiadami Rzeczypospolitej. W latach 1649 – 1651 toczył wojnę z Kozakami i Tatarami, 1654 – 1656 z Moskwą i Kozakami. Natomiast na lata 1655 – 1660 przypada okres potopu szwedzkiego, w toku którego monarcha polski musiał uchodzić na Śląsk – rządzony wówczas przez austriacką dynastię Habsburgów. W latach 1660– 1661 ponownie prowadził wojnę z Moskwą.

Sytuacja wewnętrzna w kraju również nie przedstawiała się dobrze. Sejm został praktycznie sparaliżowany przez stosowanie zasady liberum veto. Doszło ponadto do tzw. rokoszu Lubomirskiego – ostra opozycja przeciwko władzy królewskiej.

Wszystkie te zajścia spotęgowane kolejnym klęskami militarnym, zadecydowały ostatecznie o abdykacji króla – 16 września w roku 1668. Po tych wydarzeniach Jan Kazimierz przeniósł się do Francji – zmarł w Nevers 16 grudnia w roku 1672.

Polecamy również:

  • Jan Kazimierz Waza - panowanie (polityka wewnętrzna, zagraniczna)

    Jan II Kazimierz Waza panował jako król Polski w latach 1648 – 1668. Był ostatnim przedstawicielem szwedzkiej dynastii Wazów zasiadającym na tronie polskim. Na okres jego panowania przypadały kolejne klęski militarne, a wewnątrz kraju następowało stopniowe osłabienie władzy wykonawczej. W... Więcej »

  • Potop szwedzki - przyczyny

    U podstaw wojen polsko – szwedzkich leżała walka o dominium maris Baltici. Obydwa państwa dążyły do opanowania handlu morskiego na Bałtyku. Stosunki między dwoma krajami uległy poprawie w okresie panowania w Szwecji Jana III Wazy, którego żoną była Katarzyna Jagiellonka. Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 2 =
martini
2023-02-17 14:09:41
gites ^^
yyyyyno
2020-02-09 13:56:27
spoko może być
kubaaaaaa
2016-12-18 11:19:05
no
jrjtyjarujyok7wte4rytuji7ys
2016-09-27 15:11:00
może być
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43