Unia brzeska - historia (przyczyny, postanowienia, skutki)

Kościół prawosławny stanowił drugi co do wielkości Kościół chrześcijański na obszarze Rzeczypospolitej. Na jego pozycji negatywnie odbił się przede wszystkim upadek Cesarstwa Bizantyjskiego. Ponadto prawosławiu zagrażały również postępy reformacji. Dodatkowo w sytuacji, kiedy szlachta ruska porzucała wyznania reformowane, to w większości przypadków robiła na rzecz katolicyzmu.

Utrata elit społecznych była dla wyznawców prawosławia poważnym problemem zwłaszcza, że Kościół wschodni przeżywał poważny kryzys w XVI w., który dodatkowo był pogłębiany brakiem szkół. Sytuacja Cerkwi w Rzeczypospolitej zaczęła się zmieniać pod koniec XVI stulecia.

Istotną rolę odegrała wówczas prawosławna akademia w Ostrogu, założona w roku 1580 – jej założycielem był wojewoda kijowski, książę Konstanty Wasyl Ostrogski. Szkoła ta – wraz z bractwem cerkiewnym oraz częścią hierarchii prawosławnej, podjęła działania na rzecz odnowy Cerkwi.

Z biegiem czasu narodził się projekt wzmocnienia Cerkwi w Rzeczypospolitej. Miano tego dokonać poprzez zjednoczenie jej z Kościołem katolickim przy zachowaniu prawosławnej liturgii, małżeństw księży oraz wprowadzenia biskupów do senatu.

Plany te były popierane przez jezuitów, nuncjuszy papieskich oraz króla Zygmunta III Wazę. Po długich rokowaniach, prowadzonych jedynie z gronem hierarchów prawosławnych, doszło w roku 1563 w Brześciu Litewskim do zawarcia unii między dwoma Kościołami – Unia Brzeska.

Na mocy tego porozumienia, w zamian za przyjęcie dogmatów katolickich i uznanie papieża głową Kościoła, unici – zwani odtąd grekokatolikami, całkowicie zachowali swoją liturgię i jej język, kalendarz juliański, małżeństwa księży oraz dopuszczenie biskupów unickich do senatu. Ten ostatni zamysł nigdy nie został zrealizowany. Natychmiast po zawarciu unii pojawiły się sprzeczności wśród prawosławnych biskupów oraz duchowieństwa.

Pomimo, iż nowy Kościół unicki pozyskał większość hierarchii prawosławnej w państwie polsko – litewskim, to nie udało mu się uzyskać tego samego pośród wyznawców Kościoła prawosławnego.

Prawosławie w ówczesnym czasie znalazło swoich obrońców głównie wśród Kozaków. Konflikt religijny z resztą stał się jedną z przyczyn powstań kozackich. Kozacy wysuwali odtąd na czoło swoich haseł w walce z Rzeczpospolitą – obronę prawdziwej religii greckiej.

Opór przeciwko unii był najsilniejszy w południowo – wschodniej części Rzeczpospolitej. Z drugiej strony zwolennicy unii brzeskiej koncentrowali się na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Unia więc nie przyniosła spodziewanych rezultatów – politycznych oraz religijnych.

Polecamy również:

 • Zygmunt III Waza - panowanie (polityka wewnętrzna, zewnętrzna)

  Zygmunt III Waza – syn króla szwedzkiego Jana III oraz Katarzyny Jagiellonki, panował w Polsce w latach 1587 – 1632. Od roku 1592 był również królem Szwecji, aż do detronizacji w roku 1599. Natomiast drogę do tronu Rzeczpospolitej w dużej mierze utorował mu Jan Zamoyski, pierwsza... Więcej »

 • Bitwa pod Kircholmem - przyczyny, przebieg, skutki

  W czasie wojen polsko – rosyjskich, jeszcze jedno znaczące państwo włączyło Siudo sporu o Inflanty oraz do walki o dominium Maris Baltici – Szwecja. Poza kwestią supremacji w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, rywalizacja między stroną szwedzką a Rzeczpospolitą dotyczyła również tronu... Więcej »

 • Rokosz Zebrzydowskiego - przyczyny, przebieg, skutki

  Po sukcesach militarnych oraz politycznych – zwycięska bitwa pod Kircholmem oraz objęcie władzy przez Dymitra I Samozwańca w Moskwie, został zwołany nowy sejm, przed którym postawiono program istotnych reform. Postulowano wówczas zasadę ograniczenia jednomyślności na sejmach oraz zwiększenie... Więcej »

 • Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - przyczyny, przebieg, skutki

  Do najważniejszych przyczyn wybuchu konfliktów polsko – rosyjskich należy zaliczyć próby wykorzystania tronu carskiego przez Zygmunta III Wazę do odzyskania korony szwedzkiej. Natomiast magnateria w tym okresie pragnęła nowych latyfundiów. Ponadto Kościół dążył do podporządkowania... Więcej »

 • Pierwsze konflikty polsko-tureckie w XVII w. - przyczyny

  Już w XV w. współdziałanie polskich oraz węgierskich Jagiellonów dotyczyło wspólnej polityki wobec Turcji. W stosunku to tego ostatniego państwa starano się zawierać wspólne rozejmy. Po stronie węgierskiej jednak silniej występowały tendencje do walki z państwem osmańskim. Z drugiej... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
stefan
2022-01-13 18:47:40
przeciez unia brzeska była w 1595
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54