Epifity - klasyfikacja, rodzaje, znaczenie dla środowiska

Klasyfikacja epifitów

Epifityroślinami zwykle samożywnymi. Żyją one porastając inne gatunki roślin, na przykład drzewa, które stanowią dla epifitów podporę. Według dawnej klasyfikacji rośliny te były zaliczane do fanerofitów, obecnie są traktowane jako oddzielna forma życia. Do epifitów należy ponad 25 tysięcy gatunków. Największa grupa przedstawicieli to storczykowate. Epifity nie posiadają organów roślinnych, które mogłyby im umożliwić lądowy tryb życia, wręcz przeciwnie – są one zbudowane tak, że doskonale sobie radzą w trybie nadziemnym. Przykładem epifitów niesamożywnych są rośliny z grupy jemiołowatych. Za pomocą ssawek przyczepiają się do żywiciela i czerpią z niego korzyści.

Rodzaje epifitów – charakterystyka

W zależności od miejsca bytowania epifitów, można wyróżnić różne typy. Te, które za miejsce życia wybierają korę nazywa się epifitami korowymi, z kolei epifilami nazywa się epifity wyrastające na liściach. Występują również tam, gdzie gromadzi się znaczna ilość martwej materii (detrytusu) wówczas takie epifity noszą nazwę detrytusowych.
Epifity można podzielić także ze względu na okolicznści ich występowania. Kiedy roślina nie będąca epifitem wyrasta w pobliżu martwej materii organicznej określa się ją epifitem przygodnym. Natomiast epifity właściwie, to takie, które swój cykl rozwojowy przechodzą bez kontaktu z podłożem.

Jakie jest znaczenie epifitów dla środowiska?


Rośliny te są siedliskiem i schronieniem dla wielu bezkręgowców oraz kręgowców, dzięki czemu odgrywają ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. Jest to szczególnie cenne w lasach tropikalnych, tam epifity występują pospolicie i współtworzą florę.

Epifity porastające drzewo
Epifity porastające drzewo

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24