Wpływ światła na rozmieszczenie chloroplastów w komórce

Skierowanie światła w kierunku rośliny powoduje, że obecne w komórkach chloproplasty zaczną się gromadzić prostopadle do kierunku padania światła. Zjawisko to powoduje zwiększenie ilości absorbowanego światła tylko wtedy, gdy jest ono słabe. Traktowanie rośliny intensywnym światłem przyniesie efekt odwrotny. Chloroplasty w celu ucieczki zaczną przesuwać się w kierunku równoległym do kierunku padania światła. Zbyt duża ilość promieni świetlnych może spowodować uszkodzenie rośliny.

Receptory biorące udział w tym procesie

W roślinach nasiennych zaobserwowano, że tylko światło niebieskie może regulować ruch chloroplastów. Poznano także receptor odpowiedzialny za ten proces, jest nim fototropina. Wyróżnia się dwa rodzaje tego receptora. Zadaniem fototropiny 1 jest reakcja służąca do akumulacji padających promieni świetlnych, natomiast fototropina 2 ocenia natężenie padającego światła i inicjuje ucieczkę albo akumulację promieni.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45
sztosik
• 2024-02-26 11:49:29