Klasyfikacja map

Wymień podział map ze względu na:

a) treść

b) skalę

c) przeznaczenie

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 18:34

a) ze względu na treść, mapy dzielimy na:

- ogólogeograficzne

- tematyczne

 

b) ze względu na skalę, mapy dzielimy na:

- małoskalowe (przeglądowe)

- średnioskalowe (przeglądowo-topograficzne)

- wielkoskalowe (topograficzne)

 

c) ze względu na przeznaczenie, mapy dzielimy na:

- wojskowe

- komunikacyjne

- leśne

- turystyczne

- informacyjne

- szkolne

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: