Starożytne nurty filozficzne

Dopasuj poniższe hasła i twierdzenia do starożytnych nurtów filozoficznych, dla których są charakterystyczne.

 

a. w życiu najważniejsze są przyjemności zarówno cielesne, jak i duchowe, jednak przy zachowanym umiarze

b. hasło "żyć chwilą"

c. o szczęściu człowieka nie decydują dobra materialne, ale umiejętność odrzucenia pokusy władzy

d. główną zasadą Wszechświata jest "boski Rozum"

e. przyszłość człowieka jest zaprogramowana z góry

f. należy gardzić dobrami materialnymi

 

1. Cynizm

2. Epikureizm

3. Stoicyzm

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
03.06.2020 08:52

Poniższe koncepcje choć zrodzone w antyku, to współcześnie mają równie duży wpływ na kształtowanie kultury intelektualnej jak dawnej.


1. Cynizm

c. o szczęściu człowieka nie decydują dobra materialne, ale umiejętność odrzucenia pokusy władzy

f. należy gardzić dobrami materialnymi

 

2. Epikureizm

a. w życiu najważniejsze są przyjemności zarówno cielesne, jak i duchowe, jednak przy zachowanym umiarze

b. hasło "żyć chwilą"


3. Stoicyzm

d. główną zasadą Wszechświata jest "boski Rozum"

e. przyszłość człowieka jest zaprogramowana z góry


Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza