Pierwsi filozofowie

Które z nazwisk w poniższym zbiorze nie pasuje do pozostałych? Wyjaśnij dlaczego.

 

Demokryt; Heraklit z Efezu; Tales z Miletu, Sokrates

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
02.06.2020 20:28

Pierwszych greckich myślicieli określa się mianem "filozofów przyrody" ze względu na fakt, że pozostawałą ona w ścisłym kręgu ich zainteresowań. Wielka czwórka pierwszych myślicieli, czyli Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Empedokles czy Demokryt. Spuściznę po nich przejęło kolejne intelektualne pokolenie - Arystoteles, Sokrates; Platon.

Młodsze pokolenie zachowało część tradycji, jednak obok przyrody postawiono człowieka i jego konstrukcję jako jednostki. Wymieniona trójka podwaliny dała ważnym kierunkom filozoficznym jak epikureizm, stoicyzm czy cynizm.

Do wymienionej grupy nie pasuje zatem Sokrates, który jest przedstawicielem mlodszego pokolenia filozofów.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza