Porównanie układów oddechowych kręgowców

Porównujac narządy wymiany gazowej gadów, ptaków, ssaków i ryb można zauważyć wiele istotnych różnic. Począwszy od budowy narządu wymiany gazowej a skończywszy na mechanizmie jego działania.

SkrzelaPierwotne narządy wymiany gazowej – skrzela

U większości ryb głównym narządem wykonującym wymianę gazową są skrzela, jednak u niektórych również funkcję tę pełni skóra. Skrzela ryb osadzone są w ścianach szpar skrzelowych. U osobników zaliczanych do ryb kostnoszkieletowych, skrzela pokryte są wieczkiem.

Płazy

Larwy płazów, tak jak ryby, przeprowadzają wymianę gazową za pomocą skrzeli. Jednak dorosłe osobniki posiadają płuca, które dodatkowo od gardzieli oddziela odcinek dróg oddechowych określany jako tchawico-krtań. Przedstawicielem najprostszej budowy płuc wśród płazów jest odmieniec jaskiniowy. Jego płuca mają postać dwóch worków. Z kolei żaby zielone posiadają bardziej uorganizowany - system fałd płucnych.

Gady

Niektóre gatunki zaliczane do gadów posiadają przedziały w workach płucnych. Posiadaczem największych płuc jest żółw.

Ptaki i ssaki

Organizmy te posiadają oskrzela w postaci drzewa, w którym każda gałąź jest zakończona oddzielnym pęcherzykiem płucnym. Ptaki i ssaki posiadają także tchawicę, która stanowi połączenie układu oddechowego z pokramowym.
Ponadto ptaki są posiadaczami worków powietrznych czyli pęcherzykowatych worków połączonych z płucami, których głównym zadaniem jest zmniejszenie ciężaru ciała w locie i ułatwienia wymiany gazowej.

Polecamy również:

 • Bezżuchwowce

  Bezżuchwowce to kręgowce występujące w morzach i wodach słodkich. Zaliczamy do nich śluzice i minogi. Charakterystyczną cechą bezżuchwowców  jest brak szczęk oraz płetw parzystych. Więcej »

 • Ryby

  Ryby to wodne kręgowce zmiennocieplne. Stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę kręgowców. Zamieszkują zarówno wody słodkie jak i słone. Występują w strefie przybrzeżnej, wodach powierzchniowych, otwartej toni wodnej, na dużych głębokościach oraz dnie mórz i oceanów. Więcej »

 • Płazy

  Płazy są to zwierzęta dwuśrodowiskowe, które w swej budowie wykazują zarówno przystosowanie do lądowego jak i wodnego trybu życia. Występują w pobliżu słodkich zbiorników wodnych (wyjątkowo słonych), w miejscach wilgotnych, podmokłych i bagnistych Więcej »

 • Gady

  Gady to typowo lądowe kręgowce, które uniezależniły się od środowiska wodnego. Posiadają szczelną powłokę ciała (ochrona przed utratą wody), dwie pary pięciopalcowych kończyn (lokomocja na lądzie), wydajny układu oddechowy i krwionośny oraz błony płodowe (umożliwiają rozwój zarodka na... Więcej »

 • Ptaki

  Ptaki są to stałocieplne, opierzone kręgowce, które posiadają zdolność aktywnego lotu. Niektóre z nich utraciły tę właściwość kosztem wtórnego przystosowania się do naziemnego lub ziemno-wodnego tryby życia. Przeloty ptaków najczęściej mają ograniczony zasięg, choć... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Nic nie ma przydatnego ogólnie to jebač to tą stronę
• 2022-05-16 08:06:33
HahA
• 2022-05-15 21:02:13
Sus
• 2022-05-15 17:02:41
10/10 pomógł mi w prezentacji o tlenie
• 2022-05-15 13:43:19
JD
• 2022-05-15 10:55:45