Bezżuchwowce

Bezżuchwowce to kręgowce występujące w morzach i wodach słodkich. Zaliczamy do nich śluzice i minogi. Charakterystyczną cechą bezżuchwowców  jest brak szczęk oraz płetw parzystych.

Budowa bezżuchwowców na przykładzie minoga

Budowa zewnętrzna

Węgorzowate miękkie ciało minoga okryte jest gładką skórą (brak łusek) i dużą ilością śluzu. Możemy je podzielić na słabo wyodrębnione: głowę, tułów i ogon. Na głowie znajduje się para małych oczu i pojedynczy otwór nosowy. Otwór gębowy otoczony jest lejkowatą przyssawką zaopatrzona w rogowe ząbki (brak szczęk). W grzbietowej części ciała znajdują się płetwy nieparzyste: grzbietowa i ogonowa.

Minóg rzeczny

Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)/M.Buschmann (2004)/commons.wikimedia.org

Układ szkieletowy i mięśniowy

Szkielet osiowy tworzy struna grzbietowa otoczona łącznotkankową osłoną i chrzęstnymi łukami kręgowymi. W części głowowej występuje chrzęstna czaszka, którą tworzą puszka mózgowa, aparat przedgębowy lejka i koszyczek skrzelowy. Mięśnie bezżuchwowców ułożone są metamerycznie

Układ pokarmowy

Minogi są zewnętrznymi pasożytami ryb. Żywią się ich krwią i tkankami miękkimi. Aby pobrać pokarm przyczepiają się do ciała ryby za pomocą lejkowatej przyssawki i nacinają ich skórę rogowymi ząbkami. Układ pokarmowy minogów składa się z otwory gębowego otoczonego lejkiem przygębowym, jamy gębowej (z językiem służącym do zasysania krwi), przełyku , jelita prostego (z żołądkiem) i otworu odbytowego.

Układ oddechowy

Układ oddechowy tworzą skrzela, które u minoga mają postać siedmiu par worków skrzelowych otwierających się na zewnątrz osobnymi otworami. Woda, która  dostaje się do wnętrza ciała minoga przez otwór gębowy lub otwory skrzelowe (gdy minóg jest przyssany do ryby) opłukuje worki skrzelowe (zachodzi wymiana gazowa). Następnie  wypływa na zewnątrz przez otwory skrzelowe.

Układ krwionośny

Układ krwionośny jest zamknięty. Występuje jeden obieg krwi. Minogi posiadają jednoprzepływowe (przepływa przez nie krew pozbawiona tlenu) serce żylne (zbudowane z zatoki żylnej, 1 komory i 1 przedsionka), które jest unerwione przez włókna autonomicznego układu nerwowego.

Układ nerwowy

Układ nerwowy zbudowany z mózgu i rdzenia kręgowego. Mózg ma budowę liniową (poszczególne części ułożone jedna za drugą), zbudowany jest z pięciu części. Najlepiej rozwiniętą częścią mózgu jest rdzeń przedłużony (ośrodek czucia skórnego), a najsłabiej móżdżek. . Kresomózgowie zawiera zawiązki prymitywnej kory nerwowej. Od mózgu odchodzi 10 par nerwów czaszkowych.

Narządy zmysłu występują w postaci: linii bocznej (ciągnącej się wzdłuż ciała), parzystych oczu, pojedynczego narządu węchu, narządu słuchu i równowagi w postaci ucha wewnętrznego (składającego się z pęcherzyka słuchowego i dwóch kanałów półkolistych).

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy stanowią proste nerki (u dorosłych form parzyste pranercza, u zarodków przednercze), moczowody i pęcherz moczowy. Dodatkowo w wydalaniu metabolitów uczestniczą też skrzela.

Układ rozrodczy

Minogi są rozdzielnopłciowe. Ich gonady nie posiadają przewodów wyprowadzających (gamety wydostają się na zewnątrz po pęknięciu ich ścian). Zapłodnienie jest zewnętrzne. Rozwój złożony z larwą ślepicą, która budową zupełnie nie przypomina postaci dorosłej.

Polecamy również:

 • Ryby

  Ryby to wodne kręgowce zmiennocieplne. Stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę kręgowców. Zamieszkują zarówno wody słodkie jak i słone. Występują w strefie przybrzeżnej, wodach powierzchniowych, otwartej toni wodnej, na dużych głębokościach oraz dnie mórz i oceanów. Więcej »

 • Płazy

  Płazy są to zwierzęta dwuśrodowiskowe, które w swej budowie wykazują zarówno przystosowanie do lądowego jak i wodnego trybu życia. Występują w pobliżu słodkich zbiorników wodnych (wyjątkowo słonych), w miejscach wilgotnych, podmokłych i bagnistych Więcej »

 • Gady

  Gady to typowo lądowe kręgowce, które uniezależniły się od środowiska wodnego. Posiadają szczelną powłokę ciała (ochrona przed utratą wody), dwie pary pięciopalcowych kończyn (lokomocja na lądzie), wydajny układu oddechowy i krwionośny oraz błony płodowe (umożliwiają rozwój zarodka na... Więcej »

 • Ptaki

  Ptaki są to stałocieplne, opierzone kręgowce, które posiadają zdolność aktywnego lotu. Niektóre z nich utraciły tę właściwość kosztem wtórnego przystosowania się do naziemnego lub ziemno-wodnego tryby życia. Przeloty ptaków najczęściej mają ograniczony zasięg, choć... Więcej »

 • Ssaki

  Ssaki są to najwyżej uorganizowana grupa zwierząt. Odznacza się dobrze rozwiniętym mózgiem, a przez to dużą inteligencją. Ssaki podobnie jak ptaki są zwierzętami stałocieplnymi, dzięki czemu opanowały wszystkie strefy klimatyczne na kuli ziemskiej. Na ogół prowadzą naziemny tryb życia, ale możemy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39