Porównanie budowy mózgu kręgowców

Elementami wchodzącymi w skład ośrodkowego układu nerwowego są: mózgowie, rdzeń kręgowy oraz obwodowy układ nerwowy. W toku eowlucji rozmiary mózgów niektórych kręgowców ziwekszyły się w stosunku do wielkości ciała.

Ryby

Część ośrodkową układu nerwowego stanowi pięć pęcherzyków, które ułożone są liniowo. Mózg zbudowany jest z: kresomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia, móżdżku oraz rdzenia przedłużonego. U ryb kostnoszkieletowych dobrze rozwiniętym elementem jest śródmózgowie, a u ryb chrzęstnoszkieletowych – kresomózgowie.

Płazy

Mózg płazów ma niski poziom rozwoju. Jest mały w stosunku do masy ciała. Najwyżej złożoną budowę w obrębie tej grupy posiadają płazy bezoogonowe, a najlepiej rozwiniętą strukturą jest śródmózgowie. U pozostałych płazów ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Ułożenie elementów jest liniowe. Kresomózgowie jest dobrze rozwinięte i podzielone na dwie półkule.

Gady

Brak u gadów liniowego ułożenia pęcherzyków. Najlepiej rozwiniętą strukturą jest kresomózgowie. Wciąż mózgowie jest niewielkie w stosunku do masy całego ciała.

Ptaki

Mózg ptaków jest większy niż ryb, gadów i płazów. Występuje silnie rozwinięte mózgowie, co jest związane z przystosowaniem ptaków do lotu. U ptaków strukturami dobrze rozwiniętymi są także: móżdżek oraz kresomózgowie, również tyłomózgowie, które odpowiada za sprawność ruchową.

Ssaki

Ssaki posiadają największe mózgi w stosunku do masy ciała i w porównaniu do pozostałych kręgowców. Wyróżnia się dwie półkule: prawą i lewą. Najlepiej rozwiniętym elementem jest kresomózgowie. Pojawia się mająca sześć warstw struktura - kora nowa, która odpowiada za odczuwanie zmysłów, a także procesy poznawcze. Płaty mózgu są pofałdowane, a największe zagęszczenie fałd można zaobserwować u człowieka i małp człekokształtnych.

Mózgi kręgowców
Mózgi kręgowców

Polecamy również:

 • Bezżuchwowce

  Bezżuchwowce to kręgowce występujące w morzach i wodach słodkich. Zaliczamy do nich śluzice i minogi. Charakterystyczną cechą bezżuchwowców  jest brak szczęk oraz płetw parzystych. Więcej »

 • Ryby

  Ryby to wodne kręgowce zmiennocieplne. Stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę kręgowców. Zamieszkują zarówno wody słodkie jak i słone. Występują w strefie przybrzeżnej, wodach powierzchniowych, otwartej toni wodnej, na dużych głębokościach oraz dnie mórz i oceanów. Więcej »

 • Płazy

  Płazy są to zwierzęta dwuśrodowiskowe, które w swej budowie wykazują zarówno przystosowanie do lądowego jak i wodnego trybu życia. Występują w pobliżu słodkich zbiorników wodnych (wyjątkowo słonych), w miejscach wilgotnych, podmokłych i bagnistych Więcej »

 • Gady

  Gady to typowo lądowe kręgowce, które uniezależniły się od środowiska wodnego. Posiadają szczelną powłokę ciała (ochrona przed utratą wody), dwie pary pięciopalcowych kończyn (lokomocja na lądzie), wydajny układu oddechowy i krwionośny oraz błony płodowe (umożliwiają rozwój zarodka na... Więcej »

 • Ptaki

  Ptaki są to stałocieplne, opierzone kręgowce, które posiadają zdolność aktywnego lotu. Niektóre z nich utraciły tę właściwość kosztem wtórnego przystosowania się do naziemnego lub ziemno-wodnego tryby życia. Przeloty ptaków najczęściej mają ograniczony zasięg, choć... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
.
• 2022-10-03 19:04:42
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27